17 kwietnia 2024

Trasa Górna

Po wielu miesiącach prac na ukończeniu jest ostatni odcinek trasy Górnej - wzdłuż której powstała droga dla rowerów

Budowa III etapu Trasy Górna przeciąga się w czasie inwestycja miała być realizowana już kilka lat temu. Ostatecznie szacowany termin rozpoczęcia prac to IV kwartał 2021 roku o ile uzyskane zostanie dofinansowanie unijne na realizację inwestycji

Trasa Górna jest już na ukończeniu. Ta inwestycja warta 100 mln złotych za kilometr trasy uwzględnia także rowerzystów. Jednak to co tam powstaje dalekie jest od ideału 

W mediach ZDiT zapowiedział, że przejezdna jest już ul. Pabianicka na skrzyżowaniu z trasą Górną. Pojechaliśmy sprawdzić

Odwiedziliśmy budowaną za 446 mln zł trasę Górną. Na jej całej długości tworzona jest także droga dla rowerów i chodniki. Jednak latarnie mają oświetlać jedynie jezdnie?

Trasa Górna to przede wszystkim gigantyczna inwestycja drogowa, przy której powstaje także droga rowerowa. Ale czy naprawdę nie dało się jej zrobić dobrze?

Rozpoczęła się budowa łódzkiego odcinka drogi krajowej nr 1. Inwestycja warta prawie pół miliarda złotych i służąca głównie tranzytowi przejeżdżającemu przez Łódź, będzie miała także walor rowerowy