Po wielu miesiącach prac na ukończeniu jest ostatni odcinek trasy Górnej - wzdłuż której powstała droga dla rowerów

 Nowy odcinek łączy dotychczasowe skrzyżowanie z ul. Rzgowską a granicą miasta na południowo-wschodnich rubieżach przy skrzyżowaniu z ul. Kalinowskiego.


trasagornaIIUML 

Projekt trasy publikowaliśmy już na naszym wortalu (kliknij)

 Z ciekawostek, które powinny być standardem, są specjalne łącznice drogi dla rowerów z pobliskimi zakładami/magazynami. TrasaGornaIII Amazon

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że liczne balustradki nie będą ograniczać widoczności - szczególnie tym wjeżdżającym na drogę dla rowerów. Poza samymi balustradami jest też różnica poziomów.

TrasaGornaIII wjazd

Innym ciekawym rozwiązaniem jest sposób zakończenia drogi dla rowerów na lokalnej jezdni. W tym konkretnym miejscu 

zastosowano takie połączenie - w tym miejscu osoba na rowerze włącza się do ruchu, ale jest przy tym doskonale widoczna dla jadącego z tyłu kierowcy. 

TrasaGornaIII koniec DdR

 Pomimo ustawienia większości znaków pionowych, to nadal prace trwają. 

TrasaGornaIII Rzgowska