Wykonanie brakującego przejazdu na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wycieczkowej przy okazji stworzenie azylu do wjeżdżają rowerami od strony zachodniej 

ul. Warszawska przy ul. Wycieczkowej
Zaprojektowano przejazd rowerowy o szerokości 2,7m przez ul. Warszawską a także przeprojektowano istniejącą drogę rowerową w ciągu ul. Wycieczkowej (zaproponowano wymianę nawierzchni z płyt chodników na beton asfaltowy) dzięki czemu połączono istniejące odcinki dróg rowerowych o tej samej nawierzchni (nawierzchnia bitumiczna). Przejazd rowerowy pokryto masą plastyczną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym. Na wysokości wiaty autobusowej zlokalizowano barierę separującą minimalizującą ewentualny konflikt rowerzystów i pasażerów komunikacji zbiorowej. Na wjazdach poprzecznych zachowano ciągłość nawierzchni oraz wtopione krawężniki (0 cm). W celu poprawy warunków ruchu pieszego przesunięto latarnię uliczną ze światła przejścia dla pieszych oraz poszerzono chodnik na dojściu do przejścia na wlocie ul. Warszawskiej. Poprawiono geometrię wlotu ul. Kryształowej poprzez zmniejszenie promienia skrętu w ul. Wycieczkową do 6 m, dzięki czemu uspokojono ruch i ułatwiono rowerzystom bezpieczniejsze włączenie się na drogę rowerową w ciągu ul. Warszawskiej;

(powiększ)

21 października 2013
ZOBACZ pełną fotorelację Macieja Walczaka (kliknij)

Brakuje jeszcze malowania, ale wylano już asfalt.

Widoczne są też miejsca do uzupełnienia 

Wykonawca też nie zrozumiał intencji projektanta, aby zjazd był pozbawiony krawężnika! 


10 września 2013 
Pełna fotorelacja - kliknij