Bardzo wyczekiwane dwa przejazdy rowerowe łączące istniejące od dawna dwie drogi rowerowe

Projekt przewiduje wykonanie wymalowania przejazdów rowerowych z przejściami dla pieszych na wlocie zachodnim (przez ul. Konstantynowską) oraz wlocie północnym (przez ul. Krakowską). Dodatkowo przewidziano obniżenie istniejącego krawężnika drogowego wzdłuż wyznaczanych przejść i przejazdów oraz nieznaczne korekty geometrii istniejącego chodnika – poszerzenie w bezpośrednim sąsiedztwie przejść.

(powiększ)

30 grudnia 2013 
Można uznać przejazd za skończony (oczywiście czekamy na wiosenne wymalowanie przejazdów na czerwono)


Oczekujemy także szybkiego demontażu starych znaków, które niepotrzebnie wprowadzają w błąd

20 grudnia 2013
Od strony południowej nadal wiszą znaki informujące o końcu droga dla rowerów 

Działa już sygnalizacja świetlna, zamontowane są czujniki mikrofalowe, są tabliczki informujące o automatycznej detekcji. Nie ma jednak znaków pionowych i poziomych 

Tylko przez torowisko jest przejazd asfaltowy. Reszta dostosowana do fatalnej kostki na pozostałych odcinkach dróg dla rowerów

Także na północnym przejeździe brakuje jeszcze znaków pionowych i poziomych 

13 października 2013 
Tutaj widać absurd tego przejazdu (w obecnej formie) - droga rowerowa kończy się za... przejściem dla pieszych!