7 sierpnia 2022

Skrzyżowania 2013

W tym roku miało powstać 21 nowych skrzyżowań rowerowych. Powstały po terminie i nie wszystkie. Oto podsumowanie

Zaprojektowano połączenie ciągu pieszo- rowerowego, leżącego po północnej stronie skrzyżowania ul. Lodowej z ul. Dąbrowskiego z ciągiem pieszo- rowerowym biegnącym po wschodniej stronie ul. Lodowej za pomocą przejazdów rowerowych o szerokości 2,5m każdy oraz wydzielonych odcinków dróg rowerowych.

Przejazd rowerowy który planowany był jako łącznik kampusu Uniwersytetu Łódzkiego z zachodnią częścią ul. Jaracza. Docelowo od tego miejsca na północ ma biec droga rowerowa po wschodniej stronie ul. Kopcińskiego. Aktualnie połączy ciągi pieszo-rowerowe będące po obu stronach ul. Kopcińskiego. 

Przejazd rowerowy, który połączy dwa odcinki drogi rowerowej. Przy okazji udało się zmienić profil skrętu i tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. 

Ponoć ten przejazd ma połączyć ul. Piotrkowską poprzez pasaż Schillera z parkiem Sienkiewicza. Problem w tym, że na dużym odcinku jest tam tylko chodnik

Dwa przejazdy rowerowe umożliwiające swobodną jazdę rowerem pomiędzy drogą rowerową po wschodniej stronie al. Włókniarzy, z osiedlem mieszkaniowym po zachodniej stronie szerokiej ulicy. Przejazd rowerowy powstanie wzdłuż istniejącego przejścia dla pieszych przez al. Włókniarzy, później fragmentem nowo wybudowanej asfaltowej drogi rowerowej do skrzyżowania z ul. Żubardzką gdzie będą łagodne wjazdy i zjazdy 

Przejazd rowerowy łączący dwie części drogi rowerowej wzdłuż ul. Puszkina

Przewiduje się wykonanie przejazdów rowerowych z przejściem dla pieszych w miejscu istniejących przejść dla pieszych a także odcinki dowiązania drogi rowerowej i chodnika z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym przed i za przejazdem. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 34 m

Przejazd rowerowy umożliwiający przejazd głównymi alejkami parku Staromiejskiego po obu stronach ul. Nowomiejskiej 

Przejazd rowerowy łączący park Staromiejski z drogą rowerową wzdłuż ul. Zachodniej oraz pobliskim centrum handlowym Manufaktura 

Przejazd rowerowy przez ul. Julianowską obok przejścia dla pieszych na wysokości ul. Żarnowcowej ma połączyć to osiedle domków jednorodzinnych z drogą rowerową biegnącą po południowej stronie ul. Julianowskiej 

Przejazd rowerowy ma być uzupełnieniem zrowerowania tego skrzyżowania ułatwiając rowerzystom korzystanie z wszystkich narożników. 

Przejazd przez ul. Zgierską na wysokości ul. Dolnej ma być atrakcyjnym dla dojeżdżających do pobliskiego targowiska. Jeśli tylko się uda dokonać pewnych korekt w oznakowaniu, z tej relacji będą mogli korzystać także jadący ul. Zgierską (przejeżdżając przez pobliski parking)

Przejazd rowerowy ma służyć połączeniu jednej strony osiedla z drugą stroną ulicy po której biegnie droga rowerowa. Dodatkowo wylotem przejazdu jest ul. Stefana, którą można kontynuować jazdę

Przejazd rowerowy łączący osiedle Radogoszcz Zachód z drogą rowerową biegnącą wzdłuż al. Włókniarzy 

Wykonanie brakującego przejazdu na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wycieczkowej przy okazji stworzenie azylu do wjeżdżają rowerami od strony zachodniej 

ul. Źródłowa na połączeniu parku Helenów z parkiem Ocalałych

Skrzyżowanie al. Mickiewicza z ul. Łąkową - połączenie drogi rowerowej po południowej stronie al. Mickiewicza z planowanymi pasami w ul. Łąkowej i projektowaną drogą rowerową po północnej stronie al. Mickiewicza 

Na początku 2012 roku ZDiT ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla kilkudziesięciu łódzkich skrzyżowań. Na początku 2013 ZDiT rozpisał przetarg na ich wykonanie. Na jesieni 2013 firma Strabag weszła na plac budowy

Wczoraj w Zarządzie Dróg i Transportu otwarto koperty z ofertami. Znalazł się tylko jeden chętny, który wybuduje drogę rowerową na Dąbrowę i przebuduje 21 skrzyżowań

Zarząd Dróg i Transportu ogłosił właśnie przetarg na realizację ponad dwudziestu skrzyżowań w Łodzi, które mają być dostosowane do potrzeb rowerzystów. Oto szczegóły

Zarząd Dróg i Transportu postanowił raz jeszcze ogłosić przetarg na zamówienie obejmujące projekty brakujących siedemnastu przejazdów z sygnalizacją, sześciu bez sygnalizacji i ośmiu odcinków dróg rowerowych o łącznej długości około 2900 m

 

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi rozpisał przetarg na dokumentację projektową dla kilkunastu przejazdów rowerowych, które pozwolą połączyć istniejące już drogi rowerowe