Przejazdy rowerowe które w zamyśle mają być łącznikiem drogi rowerowej biegnącej we wschodniej stronie ul. Pomorskiej a później drogą rowerową prze kampus Uniwersytetu Łódzkiego (kliknij) 

ul. Pomorska przy ul. Lumumby
Zaprojektowano przejazd rowerowy przez ul. Pomorską o szerokości 2,5m pokryty masą plastyczną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym. Na wysokości torowiska tramwajowego wykonano nawierzchnię drogi rowerowej. Wpięto do istniejącego chodnika po północnej stronie pozostawiając możliwość późniejszego włączenia do planowanej trasy rowerowej;
Zaprojektowano dwa przejazdy rowerowy przez ul. Lumumby o szerokości 2,5m każdy pokryte masą plastyczną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym oraz odcinek drogi rowerowej po północnowschodniej stronie skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Lumumby tak, aby umożliwić w przyszłości budowę drogi rowerowej. Kontynuacja w kierunku zachodnim jest możliwa w obszarze jezdni kosztem pasa ruchu dla samochodów;

(powiększ)

31 października 2013 
Brakuje jeszcze oznakowania pionowego i poziomego, ale najważniejsza część inwestycji jest już ukończona. Czy doczekamy się, aby dalej droga rowerowa połączyła się z tą istniejącą we wschodniej części ul. Pomorskiej obok CKD Uniwersytetu Medycznego?

4 października 2013