Podpisano umowę na budowę II etapu drogi w kierunku Księżego Młyna. Inwestycja na która czekaliśmy kilkanaście lat w końcu będzie zrealizowana

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił, że podpisano umowę z wykonawcą który wygrał przetarg. Wygrała łódzka firma Jagez - ta sama, która zbudowała I Etap drogi dla rowerów pomiędzy al. Śmigłego-Rydza z ul. Przędzalnianą. Tym razem całośc będzie budowana dzięki dofinansowaniu rządowemu z programu inwestycji strategicznych

Realizacja podzielona jest na 3 odcinki, z czego tylko jeden (2) to droga dla rowerów. Odcinek 3 to ul. Do Folwarku, która zostanie tylko odnowiona - nie pojawi się tam separowana droga dla rowerów ani chodnik. Natomiast odcinek 4, który połączy park Nad Jasieniem z al. Piłsudskiego, to będzie droga pieszo-rowerowa. 

Wykonawca ma 8 miesięcy na dokończenie prac. Zatem w pełni będziemy mogli cieszyć się nową trasą dopiero w 2025 roku. 

ODCINEK II

KMmapaOdcinek2

Przedmiotowa droga rowerowa będzie znajdować się w terenie zabudowanym. W większości przebiega po śladzie dawnej kolejki przez park „Nad Jasieniem”.

Rozpoczyna się od al. Śmigłego-Rydza, (odcinek 2) gdzie zaprojektowano drogę dla rowerów o szerokości 3.0 m, o nawierzchni mineralno-żywicznej w kolorze "granodiryt", ograniczonej z dwóch stron obrzeżem na ławie z oporem. Podobnie jak wcześniejszy odcinek, droga przebiega w wąwozie z zachodu na wschód, po czym na wysokości działki 129/5 przechodzi w nasyp i kierunek południowy, aż do ul. Do Folwarku.

KMprzetargMapa3

KMprzetargMapa4

ODCINEK IV

KMmapaOdcinek4

Na wysokości działki 129/5, w miejscu gdzie odcinek 2 zmienia swój kierunek, zaprojektowano rondo, od którego odchodzi odnoga do al. Piłsudskiego (odcinek 4) w kierunku północnym.

Droga pieszo-rowerowa o szerokości 3.0 m, o nawierzchni mineralno-żywicznej ograniczona z dwóch stron obrzeżem na ławie z oporem łączy się z istniejącym przejazdem rowerowym przez al. Piłsudskiego.

KMprzetargMapa8

KMprzetargMapa7

ODCINEK III

KMmapaOdcinek3

W dalszej części ruch rowerowy zostanie poprowadzony przez ul. Do Folwarku (odcinek 3), która przebiega z północy na południe i kończy na skrzyżowaniu z ul. Milionową.

Ulica Do Folwarku zostanie wyremontowana, a jej nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej szarej o szerokości 3.8 m z dodatkowymi mijankami o szerokości 5.0 m.Nawierzchnia zostanie ograniczona z dwóch stron opornikiem na ławie betonowej z oporem. Planowana inwestycja zostanie uzupełniona o obiekty małej architektury oraz zabezpieczona ruchomymi słupkami, które uniemożliwią ruch samochodów nieupoważnionym. Niweletę przedmiotowej drogi rowerowej i drogi pieszo-rowerowej zaprojektowano w całości z odcinków prostych i pionowych łuków kołowych. W celu ochrony systemy korzeniowego drzew ograniczono głębokość korytowania do minimum poprzez wyniesienie niwelety o 10 cm, tam gdzie było to możliwe. Projektując niweletę uwzględniono dostosowania całego układu pod względem wysokościowym do rzędnych terenu w miejscu styku z istniejącymi alejkami, ścieżkami i zjazdami.

KMprzetargMapa5

KMprzetargMapa6

Na ul. Do Folwarku, która ma zostać wyremontowana, założono odtworzenie ogólnego charakteru przebiegu istniejącej niwelety ulicy z uwzględnieniem dostosowania całego układu drogowego pod względem wysokościowym do rzędnych terenu na krawędzi pasa drogowego (w tym do rzędnych w bramach wjazdowych na teren posesji prywatnych). Przekrój poprzeczny drogi rowerowej i drogi pieszo-rowerowej został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku terenów zielonych. Przyjęto jednostronne o wartości od 2% do 3%, natomiast ul. Do Folwarku – jednostronne o wartości 2%.

W ramach dokumentacji projektowej, na przedmiotowym odcinku, opracowano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów. Wykonano wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów,z pomierzonymi obwodami pni na wysokości 130cm (jeśli drzewo było rozgałęzione poniżej, mierzono wszystkie jego pnie na wysokości 130cm), powierzchnią zajmowaną przez krzewy [m2], określając również stan sanitarny – waloryzację oraz uwzględniając dodatkowe uwagi dotyczące roślinności. Dla budowy drogi rowerowej i pieszo-rowerowej w Łodzi - etap II, przewidziano wycinkę 55 drzew (1 pień) i 96 m² krzewów (w sumie 115 drzew i 138 96 m² krzewów). Na podstawie inwentaryzacji oraz projektowanego zagospodarowania terenu, zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne: 51 drzew i 21 krzewów. Posadzone zostaną gatunki: jesion wyniosły (7), dąb szypułkowy 'Fastigiata' (32), klon pospolity 'Crimson King' (23), głóg pośredni'Paul's Scarlet' (42), jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' (12), berberys Thunberga 'GreenCarpet' (21). W sumie dla obu Etapów 104 drzewa i 33 krzewy.