Po dwóch dekadach od zamknięcia bocznicy kolejowej, a po 10 latach obietnic urzędu miasta, w końcu rozpoczęła się budowa. Aczkolwiek tylko na niewielkim fragmencie

 Zgodnie z informacjami jakie przekazywaliśmy wcześniej (kliknij) do realizacji trafiła niewielka część pierwotnego projektu. To mający ok 400 metrów odcinek łączący drogę dla rowerów wzdłuż al. Śmigłego-Rydza a istniejącą drogę na osiedlu Księży Młyn (pomiędzy ul. Przędzalnianą a "kocim szlakiem"). Pozostała część wzdłuż parku Nad Jasieniem została odłożona na "nie_wiadomo_kiedy". Szerzej o historii miejsca jak i film z lotu drona można zobaczyć tutaj (kliknij).  

Droga ta rozpoczyna się od wyniesionego przejazdu (+10 cm) przez ul. Fabryczną (która zostanie wyremontowana osobno), następnie istniejącą drogą rowerową ("koci szlak") dochodzi do ul. Przędzalnianej, na której zaprojektowano przejazd rowerowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Od ul. Przędzalnianej do al. Śmigłego-Rydza, zaprojektowano drogę dla rowerów o szerokości 2.0 m (rozszerzająca się do 2,5m przed skrzyżowaniem z Śmigłego-Rydza), o nawierzchni bitumicznej ograniczonej z dwóch stron obrzeżem na ławie z oporem. Na tym odcinku droga rowerowa przebiega z zachodu na wschód po śladzie starej kolejki w wąwozie. Niweletę przedmiotowej drogi rowerowej zaprojektowano w całości z odcinków prostych i pionowych łuków kołowych. W celu ochrony systemy korzeniowego drzew ograniczono głębokość korytowania do minimum poprzez wyniesienie niwelety o 10 cm, tam gdzie było to możliwe. Projektując niweletę uwzględniono dostosowania całego układu pod względem wysokościowym do rzędnych terenu w miejscu styku z istniejącymi alejkami, ścieżkami i zjazdami.Szczegóły rozwiązań wysokościowych przedstawiono w części rysunkowej, na profilach podłużnych.

KMprzetargMapa1

KMprzetargMapa2

Na całym odcinku zaprojektowano także oświetlenie (mocniejsze na skrzyżowaniach trasy rowerowej z pieszymi). Wykonawca - „JAGEZ” Firma Transportowo -Usługowa, ma na ukończenie prac 8 miesięcy. 

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące nasadzenia: 105 szt drzew i 33 szt krzewów, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego (RRII.7120.1.890.2021.KZ z dn. 17.01.2022). 
7 jesionów szypułkowych - wysokość minimum 220 cm, obwód pnia na wysokości 100 cm min. 25 cm 
32 x dąb szypułkowy - obwód pnia na mierzony pod korną drzewa, min. 25 cm
24 x klon pospolity - wysokość pnia min. 220 cm, obwód pnia na wys. 100 cm min. 25 cm
42 x głóg pośredni - wysokość pnia min. 180 cm, obwód pnia na wys. 100 cm min. 16 cm
12 x jałowiec sabiński - wysokość minimalna 15 cm 
21 x berberys Thunberga - wysokość minimalna 15 cm