Znane z wielu miast Europy Zachodniej "fahrradstrasse" lub "fietsstraat" w Polsce są prawie nieznane. Czy w Łodzi można powstać takie rozwiązanie? Możliwość nadarza się przy okazji budowy drogi rowerowej na Księży Młyn 

Ulica rowerowa to rozwiązanie wymyślone w Niemczech na przełomie lat 70. i 80., które z czasem zdobyło popularność w wielu krajach Europy. To zwykła ulica, na której organizacja ruchu przewiduje całą szerokość jezdni dla rowerów. Rowerzyści mogą tu nawet jechać obok siebie. Inne pojazdy mogą korzystać z takiej ulicy, jeżeli zezwalają na to dodatkowe znaki. Samochody i motocykle muszą dostosowywać się do tempa rowerzystów. Maksymalna dozwolona prędkość dla rowerów, motocykli i samochodów wynosi 30 km/h. 

W 1978 r. przy Herbststrasse w Bremie utworzono w celach eksperymentalnych pierwszą „strefę rowerową” . Jednak głównym celem było umożliwienie próbnej jazdy rowerem po ulicy jednokierunkowej. Modelem był podobny eksperyment dotyczący ruchu drogowego w Amsterdamie . W 1982 roku w ramach projektu badawczego realizowanego wspólnie z Federalnym Instytutem Badań nad Autostradami trzy ulice w Bremie oznaczono jako ulice rowerowe, a później dodano kolejne.

W 1997 roku droga rowerowa została ostatecznie włączona do prawa o ruchu drogowym w Niemczech wraz z dzisiejszymi znakami drogowymi. W tym kontekście po raz pierwszy wprowadzono także rozporządzenie otwierające ulice jednokierunkowe dla ruchu rowerowego w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów.

W całej Europie inne kraje stopniowo poszły niemiecką ścieżką i wprowadziły trasę rowerową na wzór niemieckich przepisów. Więcej na ten temat można przeczytać na Wikipedii (kliknij) lub niderlandzkiej Wikipedii (kliknij) 

Fahrradstrasse

W polskich przepisach jednak nie ma póki co takiego pojęcia, dlatego proponujemy wprowadzenie go na zasadach eksperymentu lub jako informację dla jeżdżących ul. Do Folwarku. Jest to szczególna ulica z kilku względów. 

KMmapaOdcinek3

W 2024 roku rozpocznie się realizacja drogi rowerowej na Księży Młyn. Odcinek 1 jest już zrealizowany, odcinek 2 będzie stanowić droga dla rowerów, zaś własnie odcinek 3 ma stanowić ul. Do Folwarku, która pozostanie dostępna dla zmotoryzowanych ulicą. Zaplanowano ograniczenie prędkości do 30 km/h, zaś gruntowy jej remont z funduszy pozyskanych na infrastrukturę rowerową {kliknij)

Nie ma i nic nie wskazuje aby kiedykolwiek był tam jakiś znaczący ruch samochodów poza dojazdami docelowymi. Dlatego wychodzimy z propozycją, aby wdrożyć tam pierwszą w Łodzi "ulicę rowerową".