15 czerwca 2024

Interwencje

Ważne jest,  aby reagować na codzienne problemy czy zaniechania na drogach rowerowych. Polecamy wpisanie w telefon dwóch numerów:

  • 986 - bezpłatny numer do Straży Miejskiej, pod którym zgłaszamy parkujące na drogach rowerowych samochody.
  • (42) 638 5000 - zanieczyszczenia na drogach rowerowych, szkło, liście, śnieg.