Od dnia 1 stycznia 2012 roku Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, przejął od Zarządu Dróg i Transportu zadania utrzymania czystości na drogach publicznych.
Wszelkie uwagi dotyczące stanu czystości na drogach publicznych można kierować drogą telefoniczną pod numer 42 638-49-73.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące czystości Miasta można przekazywać na adres komunalny@uml.lodz.pl lub na za pomocą formularza Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kliknij)

Do obowiązków WGK należy także odśnieżanie dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów. Więc także w zimie mozna zgłaszać potrzebę interwencji. 
Odśnieżona droga dla rowerów