Zgodnie z naszymi informacjami z lipca, ZIM wybrał wykonawce prac budowlanych. Właśnie trwają prace na ul. Rokicińskiej. Kiedy koniec?

 W lipcu informowaliśmy o ogłoszonym przez Zarząd Inwestycji Miejskich przetargu na dobudowanie fragmentu trasy rowerowej przy ul. Rokicińskiej. Był to zarzucony lata temu odcinek, którego koniec był w szczerym polu. Po oddaniu do użytku drogi dla rowerów od Adrespola przez Andrzejów do skrzyżowania Rokicińskiej z ul. Malowniczą, brak tego fragmentu stał się jeszcze bardziej widoczny. 

Według specyfikacji zamówienia: 

"Zadanie inwestycyjne polega na realizacji robót budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego rowerowej w ulicy Rokicińskiej (na odcinku od wysokości działki nr 75/4,W-39 do działki nr 20/21, W-39) wraz z przebudową przystanków autobusowych,przebudową kolizji i zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego oraz budową kanalizacji teletechnicznej OSSR na odcinku od wysokości działki nr 50/2 do działki nr 20/21,W-39.

RokicinskaProjektCPR

Odwiedziliśmy plac budowy aby pokazać Was stan zaawansowania. 
Od strony wschodniej na przystanku autobusowym przy ul. Malowniczej.

RokicinskaXI2021 1 przystanek

Dalej nie ma przejścia i cała szerokość jest rozkopana. 
RokicinskaXI2021 1 ekrany

Niespełna 300 metrów dalej... 
RokicinskaXI2021 1 koryto

Ślad odbija nieco jezdni aby połączyć się ze starą śmieszką rowerową wykonaną z kostki betonowej 
RokicinskaXI2021 1 stary

Prace nad siecią podziemną trwają dużo dalej za skrzyżowaniem na wjeździe do selgrosa. 
RokicinskaXI2021 1 selgros

Uważajcie na utrudnienia. Wszystko może zostać zakończone nawet w ciągu miesiąca. 

{hb}