Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy wiaduktu nad torowiskiem kolejowym, rozpoczynająca się na północ od ul. Rokicińskiej

Przetarg na Opracowanie Wielobranżowej Koncepcji Projektowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi nr 17 i 541 na przedłużeniu ulicy Hetmańskiej oraz w ciągu ulicy Malowniczej w Łodzi z podziałem na dwa zadania” został ogłoszony na początku grudnia 2023. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z liniami kolejowymi nr 17 i 541 w ciągu ulicy Malowniczej wraz z przebudową przyległego układu drogowego oraz likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat A w km 8,834 linii kolejowej nr 17 ( Łódź Fabryczna - Koluszki) i w km 3,562 linii kolejowej nr 541 ( Łódź Widzew –Łódź Olechów. Zamówienie obejmuje przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

KoncepcjaWiaduktMalownicza

Na całej długości planuje się separację ruchu rowerowego. 

 

22 grudnia 2023 otwarto oferty 

ZIMoferty

Wybrano ofertę 

MalowniczaWyborOferty2024

MalowniczaWizkaUML