ZIM ogłosił przetarg na przebudowę niewielkiego fragmentu wzdłuż ul. Rokicińskiej. Będzie to uzupełnienie sieci dróg rowerowych wzdłuż dojazdu do autostrady A1.

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na zbudowanie brakującego odcinka trasy rowerowej. Z uwagi na niewielką dostępną przestrzeń jak i znikomy ruch pieszych, będzie to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów.

RokicinskaTop

Chodzi o dokończenie tego (kolor żółty), czego nie zbudowano podczas prac trwających na Rokicińskiej od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granic miasta (kolor czerwony) i połączenia z istniejącą drogą dla rowerów zbudowaną lata temu (z kostki) na wysokości Selgrosa (kolor błękitny).  Rokicinska na zachod od ronda 2

To zaledwie 310 metrów brakującego fragmentu trasy rowerowej. Od podpisania umowy roboty mają trwać 3 miesiące.

Według specyfikacji zamówienia możemy dowiedzieć się co tam powstanie: 

"Zadanie inwestycyjne polega na realizacji robót budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego rowerowej w ulicy Rokicińskiej (na odcinku od wysokości działki nr 75/4,W-39 do działki nr 20/21, W-39) wraz z przebudową przystanków autobusowych,przebudową kolizji i zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego oraz budową kanalizacji teletechnicznej OSSR na odcinku od wysokości działki nr 50/2 do działki nr 20/21,W-39.

RokicinskaProjektCPR

RokicinskaProjektKonstrukcja

Nawierzchni ma być asfaltowa i połączy zbudowane w 2020 roku rondo na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą z istniejącym fragmentem obok Selgrosa (tutaj niestety pozostanie nawierzchnia z nierównej kostki). 
O dobudowanie tego odcinka postulowaliśmy od kilku lat przy okazji prac na dalszym odcinku ul. Rokicińskiej. Według informacji zawartych w dokumentacji wynika, że projekt ten został sporządzony już w 2018 roku. 

{hb}