Zarząd Inwestycji Miejskich rozpisał po raz trzeci przetarg na wybudowanie w śladzie ul. Widzewskiej przejścia dla pieszych. Początkowy projekt zakładał także przejazd dla rowerów, ale to uległo niestety zmianie

W ogłoszony przetargu ZIM poszukuje projektanta na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia przez tory kolejowe w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej". Jest to już trzecie podejście do tej budowy. Za pierwszym w 2017 roku założono za niską cenę, a te zaoferowane przez uczestniczących w przetargu przekraczały 3 razy założone szacunki (kliknij). Za drugim w 2018 roku nikt się nie zgłosił (kliknij).

widzewska maps

Tym razem przetarg jest na nas projekt, a w dokumentach przetargowych znalazł się tylko jeden rysunek z którego można się domyślać co właściwie jest do zaprojektowania. 
Co prawda w opisie przetargowym OPZ widnieje zapis "Całkowita długość budowanego przejścia podziemnego wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i pochylnią dla zjazdu dla rowerzystów w celu korzystania jako przejazdu rowerowego pod torami PKP powinna być nie mniejsza niż 30,00 m. W celu prawidłowego funkcjonowania przejścia należy wykonać dach nad pochylniami oraz schodami za pomocą konstrukcji lekkiej ze stali i wypełnione materiałem przezroczystym (poliwęglan, szkło hartowane itp.)" oraz "W ramach inwestycji planowany do wykonania jest następujący zakres prac projektowych obejmujących projekt na przebudowę układu drogowego w niezbędnym zakresie,· przebudowę chodników w niezbędnym zakresie,· budowę drogi rowerowej pod torami kolejowymi oraz włączenie jej do istniejącej ulicy Widzewskiej," to jednak brakuje rysunku, który był załączany poprzednio, a z którego można było wywnioskować jaki tor jazdy przewiduje się dla rowerzystów. 

{hb}