Zarząd Inwestycji Miejskich rozpisał przetarg na wybudowanie w śladzie ul. Widzewskiej przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego. Pierwsza taka realizacja w Łodzi

widzewska tunelTory kolejowe są w mieście barierą porównywaną do rzek - oddzielają duże obszary i utrudniają przemieszczanie się. Podobnie jest z torami prowadzącymi z PKP Łódź Widzew do PKP Łódź Fabryczna. Niedawno przy ul. Niciarnianej zbudowano tunel dla samochodów, obok którego jest chodnik i coś co udaje drogę dla rowerową. Niestety, korzystanie z niej jest dość problematyczne, bo nie na na nią ani wjazdu od strony al. Piłsudskiego, a kończy się kilka metrów przed rondem u zbiegu z ulicami Czechosłowacką i Małachowskiego. Dodatkowo istniejący przez lata przejazd wzdłuż ul. Widzewskiej został definitywnie zamknięty. 

Zarząd Inwestycji Miejskich jednak po licznych protestach mieszkańców, doszedł do wniosku że trzeba umożliwić mieszkańcom korzystanie z ul. Widzewskiej. Jej charakter się jednak zmieni, a jej nowa funkcjonalność pozwoli skrócenie drogi pieszym i rowerzystom. Tam bowiem, po raz pierwszy w Łodzi, powstanie podziemna przeprawa pod torami, przeznaczona jedynie pieszym i rowerzystom. Jest jednak mały problem.

Do ogłoszonego przez ZIM przetargu przystąpiła tylko jedna firma, zaś jej oferta jest aż 3 razy wyższa niż urząd zakładał.

widzewska informacja z otwarcia zim

{hb}

 

Planowane chodniki dla ruch pieszy, oraz ciąg rowerowy

 • W ciągu ul. Widzewskiej należy wykonać przebudowę istn. chodników oraz budowę chodników w następującą lokalizację chodników:
  na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do torów kolejowych należy zaprojektować i przebudować jednostronny chodnik po stronie zachodniej jezdni, który będzie włączony do przejścia podziemnego pod torami kolejowymi poprzez budowę nowego chodnika i będzie stanowił ciąg komunikacyjny pieszy o następujących parametrach:
  - szerokość chodnika do przebudowy - 1,5 m
  - szerokość chodnika nowobudowanego - 2,0 m
 • na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej wraz zaprojektowaniem i budową przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Strona 16 z 72  na odcinku od ul. Józefa do torów kolejowych należy zaprojektować i wybudować jednostronny chodnik po stronie zachodniej jezdni, który będzie włączony do przejścia podziemnego pod torami kolejowymi i będzie stanowił ciąg komunikacyjny pieszy o następujących parametrach:
  - szerokość chodnika nowobudowanego - 2,0 m
 • Ciąg rowerowy należy wykonać jako przejazd pod torami kolejowymi oraz jako włączenie do ulicy Widzewskiej od strony północnej i południowej linii kolejowej o następujących parametrach:  ciąg rowerowy - 2,5 m
 • W ciągu ul. Wagonowej należy wykonać budowę chodników w następującą lokalizację :  na odcinku od ul. Wagonowej od końca zakresu do ul. Widzewskiej należy zaprojektować i wybudować jednostronny chodnik po stronie północne jezdni, i będzie stanowił ciąg komunikacyjny pieszy wraz z ul. Widzewską o następujących parametrach:
  - szerokość chodnika nowobudowanego - 2,0 m

W celu rozgraniczenia chodnika oraz drogi rowerowej należy zastosować rozgraniczenie o szerokości 25 cm z kostki granitowej 7/9 cm na podbudowie zgodnej z warstwami konstrukcyjnymi dla chodnika. 
Na ulicach dochodzących do przejścia podziemnego stanowiącego również przejazd rowerowy pod torami kolejowymi należy zaprojektować wloty/zjazdy dróg rowerowych w jezdnie.

Obiekt należy dodatkowo wyposażyć w pochylnie umożliwiające poruszanie się rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zaprojektowanie i wykonanie przejścia podziemnego jako przejazdu rowerowego pod torami kolejowymi, umożliwiającego swobodne korzystanie rowerzystów z pochylni.  Na pochylniach dla rowerzystów oraz w części przejścia podziemnego przeznaczonego dla ruchu rowerowego należy wykonać nawierzchnię z mieszanki bitumiczna modyfikowana polimerami o grubości 8 mm w kolorze czerwonym

Na odcinkach nawierzchni współdzielonej dla ruchu kołowego, rowerowego i pieszego oraz na odcinkach chodników przy jezdni, pomiędzy przejściami dla pieszych, lub przejazdami dla rowerzystów należy przewidzieć urządzenia separujące uniemożliwiające nielegalne parkowanie pojazdów (minimum 10m od przejścia/przejazdu). Dodatkowo wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko nieuprawnionego parkowania/wjazdu samochodów - dotyczy wszystkich ulic w zakresie opracowania. Rozstaw słupków separatorowych - co około 1,5m.

Przebudowa ul. Widzewskiej na odc. od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej wraz z budową przejścia podziemnego – zaprojektuj i wybuduj
Data składania oferty:
25.10.2017 11:00 

Załączniki do strony