Zarząd Dróg i Transportu przekazał informacje dotyczące funkcjonowania Roweru Publicznego w Łodzi. Mijający rok był jeszcze gorszy niż poprzedni

 To nie był dobry rok dla Łódzkiego Roweru Publicznego. Operator co prawda nie zaliczył tak wielu wpadek co w 2022 roku, kiedy zawiesił w sierpniu działanie usługi, ale liczba wypożyczeń nie pozostawia wątpliwości. W poprzednim roku było 370 tysięcy wypożyczeń rowerów, w tym to ledwo 261,5 tys. To oznacza, że system składający się z 1500 rowerów był średnio używany 955 razy dziennie (za okres marzec-listopad). 

Statystyki LRP 2023

Zapytaliśmy także o to ile wynoszą kary finansowe nałożone na operatora. Łączna wysokość kar nałożonych na wykonawcę za stwierdzony brak wymaganej liczby rowerów, czyli stan poniżej 95% (1 425 sztuk) wymaganej liczby rowerów, wynosi 837 890,00 zł. Ponadto nałożono również karę w wysokości 5 000,00 zł z tytułu nieprzedstawienia w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego raportu, na podstawie którego rozliczane są należne dochody za wypożyczenia rowerów z systemu. Na dzień 11 grudnia 2023 r. kary wynoszą 551 330,00 zł i są systematycznie potrącane z wynagrodzenia wykonawcy.