ZDiT ogłosił przetarg na wykonawcę modernizacji ul. Św. Teresy w Łodzi pomiędzy ul. Szczecińską a ul. Traktorową. Będzie droga dla rowerów 

W ogłoszonym przez ZDiT przetargu możemy przeczytać

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót:

 • a) rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie dróg, chodniki, zjazdy, elementy istniejącego uzbrojenia, itp.,
 • b) przebudowę ul. Św. Teresy polegającą na budowie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z ulicami Szczecińską, Teofilowską, Kaczeńcową i Traktorową,
 • c) przebudowę  nawierzchni  istniejących chodników, budowę nawierzchni nowych chodników i dróg rowerowych,
 • d) przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów i budowę nowych zjazdów,
 • e) budowę miejsc postojowych,
 • f) przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,
 • g) przebudowę i budowę odwodnienia-budowa nowych  wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do istniejących  kanałów deszczowych, wymianę i regulację istniejącej infrastruktury technicznej,
 • h) przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • i) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia,
 • j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • k) uporządkowanie  zieleni w  pasie drogowym – wyręby drzew, nasadzenia zamienne, odtworzenie zieleńców.

Ofert można składać do dnia 20.08.2014 roku, godz. 13:00. 
Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30 października 2015 r.

Zachodni odcinekŚrodkowy odcinekWschodni odcinek

Szczegóły inwestycji wraz z dokładnymi planami znajdziesz na osobnej podstronie (kliknij)

{hb}