Odwiedziliśmy plac budowy ulicy Św. Teresy przy której powstaje droga dla rowerów. Sa już miejsca gdzie rowerówka jest wylana asfaltem

Droga istnieje już do numeru 107. W oddali centrala Rossmana

Na ten moment wylana jest tylko jedna warstwa masy bitumicznej

Widok na wschód

Niestety, nie ma ciągłości nawierzchni drogi dla rowerów. Wazniejsze sa podjazdy

W okolicach skarbówki jest juz druga warstwa asfaltu

Wyjazd ze skarbówki będzie mocno uciążliwy dla kierowców przez żywopłot. A wystarczyłoby zamienić drogę dla rowerów z chodnikiem

Dość dziwne zaplanowanie przejścia dla pieszych

Skrzyżowanie z ul. Kaczeńcową

Przy Kaczeńcowej jest już pierwsza warstwa masy bitumicznej

Wschodnia strona skrzyżowania

Dalej w kierunku wschodnim prace jeszcze trwają