Bez zapowiedzi, podczas remontu chodnika wzdłuż ulicy Solec, powstaje odcinek drogi dla rowerów

Według informacji jakie uzyskaliśmy od Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, pojawiły się oszczędności podczas remontu chodnika mającego ok 540 metrów długości wzdłuż ul. Solec. Ulica łączy skrzyżowanie ul. Wieczność i Srebrzyńskiej (gdzie istnieją już drogi dla rowerów) ze skrzyżowaniem ul. Grzybowa i Borowa. Do kolejnego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Solec do al. Unii, brakuje niespełna 160 metrów. Niestety, nie jest wiadome kiedy ten odcinek zostanie dobudowany.

Niestety, przez to ten nagły tryb prac, nie jesteśmy w stanie ani przedstawić dokumentacji projektowej ani jednoznacznie stwierdzić, czy przy wykonaniu prac będą zastosowane wytyczne.

Kolorem czerwonym oznaczony jest budowany fragment. Czarnym to istniejące już odcinkiKolorem czerwonym oznaczony jest budowany fragment. Czarnym to istniejące już odcinki

Tuż przed cmentarzem będzie ciąg pieszo-rowerowy, dalej już separowana DDR.Tuż przed cmentarzem będzie ciąg pieszo-rowerowy, dalej już separowana DDR.

DDR będzie miała szerokość 2 metrów. Raczej zabraknie opaski rozdzielającej DDR będzie miała szerokość 2 metrów. Raczej zabraknie opaski rozdzielającej

Prace dopiero się rozpoczęły Prace dopiero się rozpoczęły

W trakcie prac możliwe są miejscowe utrudnienia w ruchu na jezdni W trakcie prac możliwe są miejscowe utrudnienia w ruchu na jezdni

{hb}