25 czerwca 2009 roku prezydent Miasta Łodzi podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi.

5 maja 2009 roku - podpisanie porozumieniaWprowadzenie prawa miejscowego nazywanego potocznie "Wytycznymi" był swoistego rodzaju przełomem w myśleniu władz Miasta o temacie transportu rowerowego w Łodzi. Zaczęło się od uchwały Rady Miejskiej nakazującej prezydentowi powołanie zespołu, następnie obrady zespołu urzędników i społeczników, którego efektem po kilku tygodni prac było podpisanie przez wszystkie strony porozumienia

Pełna treść wytycznych (kliknij)