Odwiedziliśmy z aparatem plac budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej

Skrzyżowanie z ul. Paradną

Wąsko? To stary projekt

Jest nowy chodnik i gotowa DDR

Makabrycznie ostry skęt przy skrzyżowaniu z Kosynierów Gdyńskich

Przejazd na drugą stronę jezdni.

Na ul. Św. Wojciecha kończy się budowany odcinek południowy.

Dopiero na wysokości cmentarza zaczyna się odcinek północny

Szeroko? Bo tu będzie ciąg pieszo-rowerowy. Dobrze że asfaltowy

Dojazd do PKP Łódź Chojny będzie z przygodami

Na nasz wniosek budowana jest łącznica z ul. Malczewskiego

Dojazd do skrzyżowania ul. Mazurskiej

Tu także ciąg pieszo-rowerowy. Ciekawe czy będzie zabezpieczony słupkami przed samochodami?

Jeszcze nie ruszyli przejazdu przez Rzgowską (na zachód)

Południowo-zachodni narożnik skrzyżowania z ul. Paderewskiego

{Foto: Konrad Strzelecki; hb}