Odwiedzamy plac budowy drogi dla rowerów przy ul. Rzgowskiej. Prace objęły już oba odcinki

Zaczynamy od południa - okolic trasy Górnej 

Odcinek południowy przy Trasie Górna

Okolice CZMP

Dalej w stronę ul. Paradnej

W końcu umożliwiono pasażerom MPK dojście do przystanku

W końcu umożliwiono pasażerom MPK dojście do przystanku

Nie jest możliwe przejście przez przejście dla pieszych

Za Paradną wylana jest już jedna warstwa asfaltu

Przed mostkiem zaczyna się CPR

Za mostkiem znowu mamy rozdział na ruch pieszych i rowerzystów

Skrzyżowanie z Kosynierów

Północny odcinek DDR od ulicy Komorniki

W niektórych miejscach są jeszcze niezabezpieczone instalacje podziemne.

Przy przystanku MPK przy Fakorze będzie rozdział ruchu

Tymczasowe dojście do dworca PKP

Na odcinku pod wiaduktem jest zakaz poruszania się pieszych

Zdjęty jest chodnik

Za wiaduktem nie są prowadzone jeszcze prace