Urząd Miasta Łodzi zaprezentował koncepcję kompleksowej modernizacji ul. Zielonej od skrzyżowania z ul. Wólczańską aż po al. Włókniarzy. Są przewidziane nowe rozwiązania rowerowe 

Opis od urzędu: "Koncepcja przebudowy ulicy Zielonej na odcinku od Wólczańskiej do Żeligowskiego zakłada modernizację w jezdni o podwyższonym standardzie wykończenia. W rejonie ulicy Gdańskiej zakłada się relokację przystanków tramwajowych i autobusowych celem optymalizacji przesiadek. Na zachód od ul. Żeligowskiego najważniejszą zmianą jest propozycja wybudowania pasa tramwajowo-autobusowego celem integracji środków transportu na wspólnych przystankach, a także na likwidacji opóźnień w kursowaniu komunikacji autobusowej od ul. Więckowskiego aż do al. Unii poprzez odseparowanie od ruchu aut. Planowane jest także zmodernizowanie sieci zasilania wraz z nowymi podstacjami trakcyjnymi.

Pętla tramwajowa w rejonie ul. Zielonej i Legionów będzie pozwalała na zawracanie tramwajów w każdej relacji. W kierunku północnym pojawi się dodatkowy tor do prawo skrętu, a także dodatkowe łuki w relacji południe-wschód i wschód-południe. Jednocześnie powstaną przystanki autobusowo-tramwajowe, które umożliwią wygodne przesiadki. W północnej części ulicy Zielonej planowana jest budowa dodatkowej drogi rowerowej."

Zaczynając od zachodu i wielkiego węzła komunikacyjnego przy al. Włókniarzy (który łączy ul. Zieloną z ul. Legionów - opisaną w osobnym tekście), pojawić się mają także nowe trasy rowerowe. 
Legionow Konstantynowska 04 

ZielonaLegenda

Zupełnie nowy wygląd uzyska skrzyżowanie z al. 1 Maja, które dotychczas jest jednym z najbardziej wypadkowych miejsc w Łodzi. 
Poprawiona zostanie widoczność na południowym wlocie, gdzie poprzez odgięcie jezdni, zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Pojawi się także przejazd dla rowerów pozwalający przedostać się rowerem na północną stronę ulicy, gdzie zaplanowano całkiem nową drogę dla rowerów. Widać też zaplanowane połączenie z istniejącym kontrapasem i pasem ruchu dla rowerów na północym odcinku al. 1 Maja. 
Zielona1Maja01

Co prawda nie przewidziano ani przejścia dla pieszych ani przejazdu łączącego obie strony ulicy na skrzyżowaniu z ul. Więckowskiego, ale już na samej ulicy widać planowane są zmiany pozwalające na jazdę rowerem w obu kierunkach (dotychczasowa organizacja ruchu na to nie pozwala).

ZielonaWieckowskiego01

Skrzyżowanie z ul. Żeligowskiego także ma się zmienić. Przejazdy dla rowerów zaplanowano na każdym z wlotów skrzyżowania. 
To co jednak dziwi, to pomysł zbudowania tylko jednokierunkowej drogi dla rowerów pomiędzy Żeligowskiego a ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Miejmy nadzieję, że to jednak ulegnie jeszcze zmianie, bo niepotrzebne ogranicza łatwość poruszania się rowerem na tym odcinku.
Druga niezrozumiała koncepcja to nadmierne poszerzenie północnego wlotu ul. Żeligowskiego. Tam obecnie jest śródmiejska ulica pozwalająca na jeden pas w każdym kierunku (plus pasy ruchu dla rowerów).
ZielonaZeligowskiego01

Na dalszym odcinku ul. Zielonej nie zaplanowano już żadnej infrastruktury rowerowej, gdyż ulica ma mieć głównie funkcje transportu lokalnego i tramwajowe. Zatem rowerem będzie można poruszać się po nowej jezdni. 

ZielonaPogonowskiego01

Na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego pozostaną pasy ruchu dla rowerów poprawiające jazdę rowerem wzdłuż tej ulicy. 

ZielonaZeromskiego01

Przed skrzyżowaniem z ul. Gdańską zaplanowano perony przystankowe. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to kolejne wąskie gardło utrudniające przejazd rowerami. Jazda pomiędzy peronem a szyną nie jest ani bezpieczna ani wygodna. 

ZielonaGdanska01

Przy skrzyżowaniu z ul. Wólczańską następuje obszar, który jest obecnie objęty modernizacją (budowa stacji kolejowej Łódź Śródmieście). Nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała możliwość jazdy rowerem w kierunku ul. Piotrkowskiej. 

ZielonaWolczanska01