Urząd Miasta Łodzi przymierza się także do modernizacji ul. Legionów. Przede wszystkim chodzi o przywrócenie do funkcjonowania tramwajów, ale jest też komponent rowerowy 

Koncepcja przebudowy ulicy Legionów od Żeligowskiego do al. Unii zakłada w części wschodniej torowisko zielone, natomiast w części zachodniej jako pas autobusowo-tramwajowy, który pozwoli zlikwidować opóźnienia w kursowaniu pojazdów komunikacji zbiorowej. Przystanki zostaną zbliżone do ulicy Artyleryjskiej ze względu na planowane przebicie do ulicy Srebrzyńskiej, a także planowany rozwój tego kwartału. Jednocześnie zachowana zostanie rezerwa pod rozbudowę taki ulic jak Karskiego. Najpoważniejszym zadaniem będzie przebudowa węzła z ulicą Zieloną, Włókniarzy, a także odwodnienie odcinka pod wiaduktem kolejowym aby zniwelować skutki wielkoskalowych deszczy.

Zostanie wyremontowana jezdnia ulicy Legionów, powstaną nowe chodniki i droga rowerowa między Zieloną, a Żeligowskiego.

Legionow Legenda

Zaczynając od skrzyżowania z ul. Żeligowskiego na wschodzie planowanego odcinka (w miejscu gdzie kończy się modernizowana już ul. Legionów) 
Droga dla rowerów ma biec pomiędzy kamienicami a torowiskiem, w cieniu drzew. 
Legionow Konstantynowska 01

Na skrzyżowaniu z ul. Artyleryjską pojawi się przejazd dla rowerów łączący się z drogą dla rowerów - ułatwi to włączenie się mieszkańcom nowego osiedla jakie powstaje w okolicy. 

Legionow Konstantynowska 02

Dowiązanie do skrzyżowania z ul. Kasprzaka / Zielona. Istniejące przejazdy i drogi z płyt chodnikowych, mają zostać wyremontowane w nowych standardach. 

Legionow Konstantynowska 03

Na dużym węźle tramwajowym jaki powstanie u zbiegu ul. Legionów i ul. Zielonej, także pojawi się sporo nowych dróg dla rowerów i przejazdów. 
To co jednak martwi, to chęć likwidacji przejścia dla pieszych oraz szans na wyznaczenie przejazdu dla rowerów po zachodniej stronie skrzyżowania z al. Włókniarzy. 

Legionow Konstantynowska 04

Niestety, na skrzyżowaniu ul. Legionów z al. Unii nie za wiele ma się zmienić. Choć przejazdy po wschodniej i północnej stronie byłyby bardzo wskazane. 
Legionow Konstantynowska 05

Chętnych do zgłaszania uwag, zapraszamy na platformę Vox Populi urzędu Miasta Łodzi (kliknij)