Dawno dawno temu, w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, wygrał projekt na wymalowanie śluz dla rowerów. ZDiT tłumaczył że rozpoczyna modernizację trasy WZ zatem trzeba poczekać także na nastanie sprzyjających warunków atmosferycznych... 

Pierwsza odsłona łódzkiego budżetu obywatelskiego zakończyła się sukcesem frekwencyjnym - zagłosowało prawie 130 mieszkańców Łodzi. Dla wszystkich BO był czymś nowym, także dla urzędników. Nie wszyscy jednak przyjęli do wiadomości jedną z zasad BO - konieczność wykonania wygranego projektu.  

Nazywał się S0038
Wśród wygranych w Śródmieściu był niepozorny mały wniosek opiewający na kwotę 25 tysięcy złotych. Wnioskodawca, którego poparło 666 mieszkańców Śródmieścia poprosił o wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia. Lokalizacja – skrzyżowania:
ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza,
ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ ul. Wigury,
ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna,
ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ul. Tymienieckiego,
ul. Piotrkowska/ul. Milionowa,
ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza,
ul. Sienkiewicza/ul. Nawrot,
ul. Sienkiewicza/al. Schillera,
ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima,
ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta.
Opis – wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, śluz rowerowych na 10 skrzyżowaniach w rejonie śródmieścia. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pozostałych użytkowników ruchu.

Do końca grudnia 2013 ustalono z wnioskodawcą listę lokalizacji śluz rowerowych. Pod koniec stycznia gotowe były zmiany organizacji ruchu, zakres prac i kosztorys – czyli wszystko zgodnie z planem. Do czasu.
Sprawa dokładnie opisana w osobnym artykule z listopada 2014 roku! (kliknij)

Wówczas pytaliśmy radnych o opinię. Przewodniczący RM Tomasz Kacprzak napisał nawet interpelację do prezydenta Łodzi... 
 

Rok 2014 zakończył się bez wymalowania śluz i z komunikatem ze strony ZDiT: "Zadanie zostanie zrealizowane po zakończeniu przebudowy Trasy W‐Z. ZDiT przewiduje realizację zadania w 2015 r. ze środków bieżących." W 2015 roku trwały prace przy trasie WZ, zatem wymalowano śluzy rowerowe na kilku innych skrzyżowaniach nieobjętych wówczas pracami (informacja w artykule z czerwca 2015 roku). Wówczas też zapowiedziano, że "Pozostałe śluzy zostaną wykonane po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych".

Mamy początek 2017 roku, ponad rok od zakończenia modernizacji trasy W-Z, śluz dla rowerów na niektórych skrzyżowaniach nadal nie ma. 

Nazywał się S0036
W 2015 roku wygrał kolejny wniosek na malowanie śluz rowerowych w Śródmieściu: S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta. Chodzi o 3 skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Sienkiewicza, z ul. POW, z ul. Sterlinga. Koszt ok 30 tys zł. Zadanie miało zostać wykonane w 2016 roku, nie zostało bo ZDiT zamiast zamówić wykonanie tego zadania wrac z innymi, ogłosił osobny przetarg na który nikt sie nie zgłosił.

Konferencja ZDiT i ZIM (17 II 2017) o realizacji projektów z BO. Pytamy

{hb}