Droga rowerowa jest przeznaczona do jazdy rowerem, a pieszy może przez nią przechodzić jedynie w wyznaczonych miejscach. Jednak jest od tej reguły wyjątek - osoby niepełnosprawne

Artykuł 11 ustęp 4 Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD):

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Oznacza to, że osoba z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim lub niewidoma) nie musi w takiej sytuacji ustępować miejsca rowerom. Potwierdza to artykuł 26 ustęp 7 PoRD:

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Nie ma w tym miejscu ani słowa o konieczności przechodzenia takiej osoby na wyznaczonym przejściu dla pieszych!

Zatem bardzo dziwi wypowiedź, jakiej udzielił Zarząd Dróg i Transportu osobie, która zwróciła się z pytaniem do Tv Toya.

{hb}
{foto:Eric and Stephanie}
{symbole:wózekniewidomy}