Oddana do użytku w grudniu 2012 droga rowerowa wzdłuż ul. Niciarnianej, zaczyna się rozpadać! Szanowny Zarządzie Dróg i Transportu - wyegzekwujcie u wykonawcy naprawienie tych niedoróbek 

 

Remont ulicy Niciarnianej rozpoczął się jeszcze we wrześniu. Już po kilku dniach okazało się, że po wschodniej stronie ulicy, pomiędzy al. Piłsudskiego a ul. Przybyszewskiego, będzie szła droga rowerowa. Ma ona w sumie 1230 metrów długości, jest szerokości 2 metrów i składa się z dwóch warstw masy bitumicznej tzw. asfaltu. 

Prosimy o zniwelowanie podłużnych wyrw w asfalcie, przy zachodnim krawężniku drogi rowerowej, w pobliżu działek nr W27-28/3 i W-27-169/14. Wyrwy te stwarzają niebezpieczeństwo na drodze, ich głębokość przekracza cztery centymetry, co może spowodować uszkodzenie koła oraz stoją w sprzeczności z § 48 punkt 1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

Droga rowerowa przy ul. Niciarnienej została wykonana w ramach remontu całej ulicy. Nie była więc to realizacja z projektem budowlanym, którego dla tej rowerówki ZDiT nie posiadał. 

AKTUALIZACJA
Rowerowy pełnomocnik prezydenta Miasta Łodzi Adam Ochmański:

Droga jest na gwarancji, wykonawca jest poinformowany o tej sytuacji i podejmuje działania mające na celu usunięcie wad.

{ma,hb}