Ulica Kaczeńcowa przez wiele lat zaczynała się od skrzyżowania z ul. Rojną i biega na północ. Zaczęto jednak budowę jej także na południe - za prywatne pieniądze 

Trwa budowa ul. Kaczeńcowej na południe od ul. Rojnej. Inwestorem jest prywatna firma, która w ten sposób buduje sobie dojazd do budowanego osiedla. To jak wygląda ta ulica narzuciły wytyczne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego opracowania fragment publikujemy. 
KaczencowaMPU Legenda

Odcinek od ronda przy ul. Rojnej do skrzyżowania z ul. Judyma

KaczencowaMPU Rojna Judyma

KaczencowaMPU Judyma zjazd

Drugi odcinek na południe zaślepiony jest (tymczasowo - do czasu wydłużenia ulicy dalej na południe) strefą do zawracania oraz zjazdem do osiedla prywatnego inwestora. 

KaczencowaKostkaKoniec

Tu poza jezdnią zaczyna się także droga dla pieszych i rowerów 

KaczencowaCPRkoniec

Także al. Józefa Odrowąża została zaślepiona i jedynie rowery mogą przejechać do ul. Kaczeńcowej 

KaczencowaWjazdParkingKoniec

W tym celu powstanie tutaj przejazd dla rowerów 
KaczencowaWjazdParking

 

Przejazd dla rowerów ma powstać także przy skrzyżowaniu z ul. Judyma 

KaczencowaJudymaPrzejazd

 Słabym elementem jest wpięcie się w istniejącą od prawie dekady drogę dla rowerów wzdłuż ul. Rojnej. 
KaczencowaRojna chodnik

Próbowaliśmy uniknąć takich sytuacji zabiegając o dokumentację projektową i możliwość konsultacji. ZDiT jednak nam odmówił. 

 O dokładną dokumentację projektową zabiegaliśmy już wcześniej, ale ZDiT zasłaniał się ochroną praw autorskich.  ZDiTodpKaczencowa