Z powozu nieznacząca zmiana, ale może ułatwić komunikację rowerową w okolicy. Właśnie zakończony wyznaczanie nowego przejazdu dla rowerów

 Na skrzyżowaniu ul. Strykowskiej i ul. Inflanckiej wdrożono nową organizacje ruchu. Komunikuje ona rowerowo istniejące fragmenty dróg dla rowerów, a jednocześnie pozwala na łatwiejsze dostanie się pomiędzy dwoma stronami arterii. strykowska0

O taką zmianę zabiegaliśmy przeszło rok. Chcieliśmy aby nowe przejazdy pojawiły się przed rozkopaniem drogi dla rowerów wzdłuż ul. Strykowskiej (realizacja modernizacji torowiska tramwajowego wraz z ul. Wojska Polskiego). Niestety, pomimo bardzo niewielkiego zakresu prac na tym tym skrzyżowaniu (wymiana znaków i blend w sygnalizacji świetlnej), urząd Miasta Łodzi nie zdołał wykonać tego objazdu przed rozpoczęciem prac budowlanych. Tym sposobem przez pewien czas osoby na rowerach nie miały wyjścia i chcąc jechać zgodnie z przepisami musiały jeździć po trzypasmowej arterii wyjazdowej z miasta. 

Strykowska Inflancka gotowe

Dzięki temu już można rowerami przedostawać się z jednej strony ul. Strykowskiej na drugą. Jednocześnie zezwolono na poruszanie się rowerami po dotychczasowym chodniku. W tym celu na skrzyżowaniu z ul. Oświatową pojawił się drugi przejazd dla rowerów. 
Strykowska Oswiatowa gotowe

Rzecz jasna nie jest to idealne rozwiązanie bez wad, ale na czas przebudowy drogi dla rowerów po zachodniej stronie Strykowskiej, pozwoli na ciągłość jazdy rowerem. A w przyszłości ułatwi dostanie się rowerem do ul. Oświatowej oraz ul. Kraterowej.