Jak sprawić aby centrum miasta było przyjazne dla pieszych i rowerzystów? Co trzeba zrobić, abyśmy przestali się zastanawiać - gdzie tu jeszcze zmieścić kolejny pas ruchu, kolejny parking czy strefę parkowania? Co zrobić aby nie dokonywać paraliżu komunikacyjnego centrum, a jednocześnie aby zachować unikatowy układ urbanistyczny śródmieścia? Odpowiedź to "strefa tempo-30"

Czy da się wybudować w ścisłym centrum Łodzi drogi rowerowe?
Nie! Najlepszą drogą rowerową jest zwykła ulica z uspokojonym ruchem, czyli spowolnionym do prędkości poniżej 30km/h. W takich miejscach rowerzysta może czuć się bezpiecznie na jezdni, więc tutaj raczej nie należy budować dróg rowerowych.

Maksymalna prędkość pojazdów na obszarze strefy tempo-30 jest ograniczona do 30 km/h. Takie ograniczenie znacząco podnosi bezpieczeństwo ruchu, ponieważ zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy rowerzystami, a samochodami. Ulice stają się bardziej przyjazne dla niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów.

Warto zwrócić uwagę, że takie ograniczenie dodatkowo upłynnia jazdę i zwiększa przepustowość skrzyżowań. Średnia prędkość samochodów poruszających się w ruchu miejskim jest niższa od 30 km/h, a jadący z niższą prędkością kierowcy są skłonni do zachowania mniejszych odstępów przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania.

Ograniczenie do 30 km/h jest stosowane na 76% ulic w Berlinie i ponad 90% ulic w austriackim Graz. W Polsce zdecydowano się na taki posunięcie m.in. w Gdańsku oraz w Poznaniu. Powszechne wprowadzenie stref tempo-30 skutkuje skokowym zmniejszeniem liczby wypadków oraz skali obrażeń odnoszonych przez ich ofiary. Źródło: Gdańsk.pl

Elementem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu w Śródmieściu będzie wprowadzenie strefy skrzyżowań równorzędnych. Na każdym skrzyżowaniu w strefie będzie obowiązywała „zasada prawej ręki". Innowacja ta wiąże się również z demontażem wielu znaków drogowych szpecących krajobraz miasta. Całkowitą likwidację znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej wprowadzono w holenderskim mieście Drachten. Od tej pory liczba wypadków zmniejszyła się o 70%, ruch stał się płynny, a kierowcy bardziej życzliwi.

 

Kolejnymi elementami, jest konieczność wprowadzenia tak zwanych "podwyższonej tarczy skrzyżowań". Charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Polega na wypiętrzeniu tarczy skrzyżowania o około 15-20 cm, z krótkimi stromymi podjazdami ze wszystkich stron, które zmuszają kierowcę do zwolnienia i przejechania z małą prędkością. Zawsze jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych, co zmusza kierowcę do zachowania ostrożności. Piesi na takim skrzyżowaniu mogą przede wszystkim komfortowo i bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Celem takiego ukształtowania jest podkreślenie charakteru strefy uspokojonej, to jest brak pierwszeństwa pojazdów przed pieszymi oraz ograniczenie prędkości pojazdów. Foto:MdR

Progi zwalniające tylko na osiedlach? A niby dlaczego tylko tam ma być bezpieczniej? Próg płytowy to element w znaczący sposób poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczanie prędkości jadących pojazdów. Łagodny najazd ogranicza prędkość pojazdów jednocześnie nie stanowiąc przeszkody dla uczestników ruchu drogowego. Próg płytowy może być wykorzystywany również jako wyniesione przejście dla pieszych. W tym przypadku przejście takie jest doskonale widoczne przez kierowców pojazdów i jednocześnie zmusza ich do ograniczenia prędkości jazdy. Powierzchnia przejścia jak i pasy na najeździe progu mogą być pokrywane masami chemoutwardzalnymi z mikrogranulkami, które w nocy dają efekt odblaskowości. Foto:sig

Udrożnienie dróg jednokierunkowych dla ruchu rowerowego - legalnie pod prąd. W 2010 roku we Francji wprowadzono nowelizację tamtejszego kodeksu ruchu drogowego. W myśl nowych przepisów, na wszystkich drogach objętych strefą "tempo-30", rowerzyści mogą legalnie wjeżdżać na drogi jednokierunkowe (dla innych pojazdów). Oczywiście wymaga to zachowania bezpieczeństwa przez kierowców, ale także rowerzystów poruszających się prawą krawędzią drogi. Niewiarygodne? Ależ takie rozwiązania wprowadzane zostają także w Polsce. Drogi jednokierunkowe dla jazdy rowerów w obu kierunkach udostępnili urzędnicy m.in Gdańska i Krakowa. Wystarczy u wylotu takiej drogi umieścić pod znakiem B-2 "zakaz wjazdu" tabliczki T-22 "nie dotyczy rowerów" oraz niekiedy dodatkowo za pomocą kontrapasów (o którym możesz poczytać tutaj).