Jazda rowerem, po chodzeniu pieszo, jest najprostszym, najbardziej naturalnym środkiem transportu. 

Jest ona tak naturalna, że wiele miast często zapomina o wzięciu jej pod uwagę i nie wykorzystuje promocji korzystania z roweru w celu osiągania wymiernych korzyści. Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie zalet jeżdżenia rowerem i wsparcie argumentacji na rzecz jego promocji przy pomocy analiz i faktów.

Korzyści z jazdy rowerem mają zaskakująco wieloraki charakter:

  • Regularne korzystanie z roweru wpływa na poprawę zdrowia i przedłuża oczekiwaną długość życia
  • Jazda rowerem nie wiąże się ze zużyciem paliw kopalnych – powoduje jedynie spalanie własnego tłuszczu
  • Jadący rowerem oszczędzają powierzchnię, nie powodują hałasu i nie emitują zanieczyszczeń
  • Nasze dzieci bardzo lubią jeździć rowerem, jeśli tylko pozwolimy im na to
  • Koszty Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia w społeczeństwach nie dbających o regularną aktywność fizyczną rosną coraz bardziej. Prosta analiza kosztów/ korzyści wykazała, że każde 3 Euro zainwestowane w rozwój ruchu rowerowego generuje przychody w wysokości 5 Euro.

Jeśli odwiedziłeś miasto z dużym ruchem rowerowym, na pewno zauważyłeś jak korzystnie wpływa on na atmosferę panującą w lokalnej społeczności i jakość życia. Jeżeli chcesz naocznie doświadczyć takich przejawów dobrostanu, odwiedź takie miasta jak Groningen (Holandia); Odense (Dania) czy też Ferrara lub Bolzano (Włochy).

Niniejsza broszura zawiera argumenty i dane statystyczne. Ale jazda rowerem daje dużo więcej: Jazda rowerem to emocje!

 

Adresy kontaktowe, które można wykorzystać w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub przekazania sugestii: 

Karl REITER; Tel.: ++43 316 81 04 51 13 23; E-Mail: reiter@fgm.at

Opracowanie koncepcji i planowanie: Forschungsgesellschaft Mobilität FGM; Austrian Mobility Research AMOR, Karl Reiter, Susanne Wrighton, Christine Plank

 

Źródło: www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it