Wspólnie z budującym osiedle ZENIT na Widzewie firmą ECHO Investment, zaprosiliśmy łódzkie szkoły na szkolenia z bezpiecznej jazdy rowerem. W wydarzeniu uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów widzewskich szkół 

 Na byłym parkingu hipermarketu Tesco przy ul. Widzewskiej 22, pojawili się rowerowi uczestnicy rywalizacji rowerowej. zenit3Edukatorzy rowerowej szkoły najpierw przeprowadzili test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego, a następnie trwały sprawdziany sprawnościowe. Sprawdzona została także sprawność techniczna wszystkich rowerów. 

zenit4

Sprawdzano umiejętność awaryjnego hamowania oraz utrzymywania równowagi. Szczególny nacisk kładziony był na doskonalenie jazdy podczas najbardziej newralgicznego z manewrów - skręcania w lewo. W tym celu każdy z uczestników musiał zaliczyć przejazd slalomem mając wyciągniętą lewą rękę. Następnie sprawdzana była umiejętność prawidłowego sygnalizowania zamiaru skrętu w lewo, upewniania się czy "przez lewe ramię". Na koniec odbył się test sprawdzający umiejętności praktyczne. 

zenit2

Wszyscy uczestnicy posiadali już karty rowerowe, a takie zajęcia miały charakter doskonalenia jazdy rowerem. 
Organizator przygotował dla każdego uczestnika rowerowe upominki w postaci kompletu oświetlenia na rower, zaś szkoły otrzymają parkingi rowerowe które zostaną zainstalowane przed budynkami szkół.