Także Łódź znajduje się wśród 90 miejscowości w Polsce biorących udział w ogólnopolskim badaniu "klimatu rowerowego". Wystarczy ocenić Łódź z zakresu polityki rowerowej. Można wygrać nowy rower!

logominiBadania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

 
Mieszkańcy — codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają anonimową ankietę (online lub stacjonarnie), w której oceniają warunki panujące
w swoim mieście lub gminie. Dane z ankiet są analizowane i opracowywane przy użyciu sprawdzonej od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Według niej w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast

 odp

Więcej informacji na temat organizoatorów znajdziesz na www.rowerowyklimat.pl

90

Oceń Łódź za działania rowerowe (jak Ci się jeździ, jak oceniasz Urząd Miasta Łodzi) i weź udział w losowaniu nowego roweru.
ANKIETA (kliknij) której wypełnienie zajmie Ci ok 5 minut, znajduje się tutaj - kliknij.