Modernizacja al. 1 Maja teoretycznie została zakończona. Jednak to co zatwierdzili urzędnicy może być przyczyną wypadku. Brakuje znaków!

 Modernizowana al. 1 Maja pomiędzy skrzyżowaniem z Gdańską z Żeromskiego najwyraźniej została zakończona. Przy okazji wprowadzono na tym odcinku nową organizację ruchu, która pozwala rowerzystom poruszać się w obu kierunkach - tak zwany kontraruch. Tylko zatwierdzający organizację ruchu (czyli oznakowanie mające mówić jak można się zachowywać na tej ulicy) popełnili błąd. 

Cały odcinek al. 1 Maja (pomiędzy skrzyżowaniami z Żeromskiego i Gdańską) stał się "strefą zamieszkania".

Znak D40 Strefa Zamieszkania lub D41 Koniec strefyPrzypomnijmy, że zgodnie z definicją z art. 2 pkt 16 Prawa o Ruchu Drogowym  strefa zamieszkania to „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. Znakiem tym jest znak D-40 (oraz odwołujący go znak D-41), zaś do podstawowych różnic względem normalnego ruchu należą:
  • bezwzględne pierwszeństwo pieszego, który może chodzić jak chce i każdy pojazd zawsze musi go przepuścić (art. 11 ust. 5 PoRD); także dzieci można się tam zawsze, w każdym czasie i miejscu (art. 43 ust. 1);
  • ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 20 km/h (art. 20 ust. 2 PoRD);
  • zakaz postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt 4 PoRD);
  • zaś każdy wyjeżdżający ze strefy jest włączającym się do ruchu (art. 17 ust. 1 pkt 1 PoRD).

Co oznacza zwłaszcza ten ostatni punkt? Że niezależnie od tego na jakiego typu skrzyżowanie wyjeżdżamy z takiej strefy, zawsze musimy ustąpić wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu. 

I tu pojawia się problem, jaki ktoś zaprojektował a Biuro Inżyniera Miasta zatwierdziło, zaś Zarząd Inwestycji Miejskich wykonał. 
Dla wjeżdżających od zachodu al. 1 Maja sytuacja jest klarowna: mamy widoczny znak D40. Zatem wszyscy są poinformowani jakie zasady panują na tym odcinku. Pod tym znakiem jest także znak D-3 informujący że jest to ulica jednokierunkowa, zaś tabliczka niżej, że "nie dotyczy rowerów". 

1MajaD40jest

Zatem rowerzysta może jechać także w kierunku przeciwnym. Od skrzyżowania z ul. Gdańską informuje o tym "zakaz wjazdu" z tabliczką "nie dotyczy rowerów". Tutaj także można zauważyć brak znaku D-40 aby poinformować rowerzystów na jakiego typu (z jaką organizacją ruchu) ulicę wjeżdżają.
1MajaGdanskaT22

Kiedy rowerzysta pokona już ten odcinek i dojedzie do kolejnego skrzyżowania, gdzie zamontowany jest specjalny sygnalizator świetlny, który wskaże kiedy można wjechać na skrzyżowanie z ul. Żeromskiego, pojawia się największy problem. Tu własnie zabrakło znaku D-41!
Do czego może to doprowadzić? Poruszaqjący się rowerem jadący prosto (na zachód al. 1 Maja), jest w pełni przekonany że ma pierwszeństwo przed skręcającymi pojazdami (z zachodniego wlotu na północ). Brak tutaj znaku mówiącego, że rowerzysta włącza się do ruchu. Jednocześnie kierujący autem wykonujący ten manewr widzi, że rowerzysta wyjeżdża ze strefy zamieszkania, zatem jest pewien że ma tutaj pierwszeństwo. 

1MajaZeromskiegoPierwszenstwo

Zgodnie z przytoczonymi przepisami (art. 17 ust. 1 pkt 1 PoRD) - rowerzysta włącza się do ruchu, ale znaki go o tym nie informują. 

1MajaD40brak

Jak się okazuje, to nie jest przeoczenie wykonawcy, ale oznakowanie jest zgodne z projektem zatwierdzonym przez urzędników BIM. 

1MajaD40

Podobnie jest na skrzyżowaniu z ul. Gdańską, że rowerzysta nie jest informowany o wjechaniu do strefy zamieszkania (tam również nie ma znaku D-40. Co ciekawe, nie ma też na tym projekcie znaku zakazu wjazdu ani tabliczki informującej o możliwości wjazdu rowerów. 
1MajaGdanskaD40brak

Sprawę kierujemy do Zarządu Inwestycji Miejskich (odpowiedzialnego za tę przebudowę) z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie oznakowania. 

Aktualizacja 
30 czerwca 2020 prawidłowe zonakowanie zostało zamontowane. 
1MajaD40

{hb}