Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi przedstawiła dokument, w którym zebrała większość planów dla Łodzi. Są też te dotyczące rowerów i sieci tras

Do Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały zmieniającej ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1procentRowerowaLodz

To na co my zwróciliśmy uwagę - system trans rowerowych, jest nieco dyskusyjny. Po pierwsze dlatego, że mapa umieszczona przez MPU w dokumencie, z pewnością nawet dla laika wyda się podejrzana. Bo, jako "trasy w budowie" (oznaczone na żółto) wstawiono okolice dworca Łódź Fabryczna. Przypomnijmy, że oddanego do użytku w grudniu 2016 roku. Naniesiono także stacje Łodzkiego Roweru Publicznego... aktualne w 2017 roku. 

studium system rowerowystudium system rowerowy

Rzecz jasna "długość sieci dróg dla rowerów" także się nie zgadza, ale różnica nie jest duża (kliknij aby zobaczyć aktualne pomiary). Wynika to także z bardzo niskiego tempa budowy nowych dróg rowerowych w Łodzi.  Jako projektowane są oznaczone drogi, które już zbudowano: Paderewskiego i Bandurskiego.

Docelowa siatka tras rowerowych
Jest też załączona mapa, która jest niejako kompilacją tej ze "Strategii" jak i innych dokumentów z urzędu. Kolor sieloy oznacza docelową sieć separowanych dróg dla rowerów, pomarańczowe odcinki to ulice o ruchu ogólnym dostosowane do ruchu rowerowego.
Na tę mapę nanieśliśmy (kolor czerwony) te odcinki, które są już zbudowane jako separowane drogi dla rowerów. 

Czerwone punkty widoczne na obu mapach, to potrzebne do zaprojektowania przeprawy (np. kładki piesze-rowerowe) lub przejazdy pod liniami kolejowymi. Żadna z nich na ten moment nie powstała. 

docelowy układ tras rowerowych Łodzi 2019

Bez problemu dostrzec można "dziury w systemie" czyli brakujące fragmenty pomiędzy istniejącymi już odcinkami dróg dla rowerów. Widać też, że system tras nie łączy się z gminami ościennymi.

MAPA w formacie PDF (kliknij tu).

{hb}