Miasto partnerskie Łodzi - Lwów. 

Wizyta studyjna podczas której spotkaliśmy się z przedstawicielami Lwowskiego Stowarzyszenia Rowerzystów (Львівська Асоціація Велосипедистів)