Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi rozpisał kolejny przetarg na rower publiczny w Łodzi (2021-2024). Jednak w przeciwieństwie do innych miast nawet nie spytał się użytkowników o ich zdanie. Pokazujemy jak mogłyby wyglądać takie konsultacje 

Przetarg jaki ogłosił ZDiT jest niemal identyczny w stosunku do poprzedniego.

ZDiTwieLepiej 

Analogiczny przetarg w Warszawie poprzedziły wielomiesięczne przygotowania połączone z konsultacjami społecznymi dla mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy miasta mogli wypowiedzieć się na wiele tematów związanych z przyszłością tamtejszego roweru publicznego Veturilo. Od lokalizacji stacji, przez rodzaje rowerów jakich pragną używać, sposobów ich wynajmowania aż po okres wypożyczania.Wszystko zakończył obszerny raport ze wszelkimi nadesłanymi uwagami (klknij)
Niestety, Łódź nie uznała za zasadne spytać się mieszkańców o ich oczekiwania. Nie pomogło fiasko przetargu i odsunięcie o rok wdrożenie systemu. Najwtraźniej urzędnicy ZDiT uznali, że wszystko wiedzą sami najlepiej. 
Dlatego prezentujemy przykładowe pytania, jakie można było zadać mieszkańcom Łodzi i użytkownikom Łódzkiego Roweru Publicznego. Cały czas można pod nimi głosować na facebooku. 

 {hb}