Budżet Obywatelski w Łodzi ma już swoje rozstrzygnięcia. Wiadomo które projekty wygrały. Ale przedstawiamy wyniki głosowania na projekty prorowerowe

Na podstawie raportu opublikowanego przez Urząd Miasta Łodzi (kliknij) wyłowiliśmy te projekty rowerowe o których informowaliśmy w zeszłym miesiącu, a na które można było poprzeć podczas głosowania

To mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali, które zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w 2014 roku. Wśród kilkuset wniosków, były także takie, które mogą poprawić los rowerzystów w Łodzi. We wszystkich wnioskach, słowo "rower" pada aż 147 razy. Jednak często rower był tylko elementem składowym większych projektów - a stojak rowerowy jest tylko uzupełnieniem, bądź głosowanie jest tylko na pierwszy etap inwestycji, a sprawy rowerowe są przewidziane w dalszej nieokreślonej przyszłości. Dlatego zdecydowaliśmy się zestawić dla Was tylko te wnioski, które stricte dotyczą inwestycji rowerowych. Kolejność przypadkowa.

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt po weryfikacji

Liczba głosów
ważnych/oddanych

Czy będzie realizowane

1

L0082 Łódzki rower miejski

3117500

8776/8819

TAK

2

L0108 Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej Olechów-Widzew.
Lokalizacja – ul. Zakładowa do al. Hetmańskiej, al. Książąt Polskich, ul. Przybyszewskiego, ul. Augustów do ul. Rokicińskiej.

3300000

3099/3122

NIE

3

L0090 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej.

590000

2602/2621

NIE

4

L0158 Modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy ul. Parkowej 1 – utworzenie Centrum Ruchu Rowerowego wraz z Muzeum Dziwnych Rowerów.

2517429

1800/1839

NIE

5

P0039 Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież”.
Lokalizacja – teren zielony położony po wschodniej stronie bloku nr 108 przy ul. Wapiennej 49/51, na działkach 447/1 i 126/11.

6741,4

149/154

TAK

6

S0038 Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia.
Lokalizacja – skrzyżowania: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza /ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta.

25200

666/680

TAK

7

W0099 Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej wzdłuż ul. Niciarnianej od al. Piłsudskiego do ul. Józefa.

350000

911/926

NIE

8

S0066 Parking rowerowy na Lumumbowie.

80000

188/188

NIE

9

P0079 Niwelacja krawężników na drodze rowerowej wzdłuż al. Włókniarzy na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Wróblewskiego.

80000

210/211

NIE

10

P0119 Budowa drogi rowerowej Legionów – Konstantynowska – od al. Unii do al. Włókniarzy.

855000

472/480

NIE

11

P0121 Budowa drogi rowerowej na ul. Drewnowskiej – od al. Unii do al. Włókniarzy.

600000

600/605

NIE

12

P0102 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pienistej i ul. gen. Maczka oraz remont chodników wzdłuż ulic: Obywatelskiej, Pienistej i gen. Maczka.

2900000

612/625

NIE

13

P0062 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Legionów i ul. Konstantynowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej.

855000

721/731

NIE

14

P0061 Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej.

860000

768/778

NIE

15

P0060 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zielonej na odcinku od al. Włókniarzy do pl. Hallera, z dojazdem do ul. 6 Sierpnia.

1700000

980/995

NIE

16

P0036 Budowa ścieżki rowerowej Osiedle Pienista – Lotnisko Lublinek.
Lokalizacja – ścieżka wzdłuż ul. gen. Maczka od ul. Pienistej do portu lotniczego, równolegle do istniejącego tam chodnika.

1300000

1094/1113

NIE

17

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Piotrkowskiej od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej. 
Lokalizacja – wzdłuż ul. Piotrkowskiej, po wschodniej stronie, na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej oraz wyjazd z Parku Legionów na działce G3-195/2.

510000

668/676

NIE

18

G0077 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Przestrzennej na odcinku od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej.

200000

948/976

NIE

19

B0136 Budowa wiaty rowerowej przy SP 116, ul. Ratajska 2/4.

38000

461/469

NIE

20

L0134 Aktywny Wypoczynek Łodzian.

189000

874/895

NIE

21

L0165 "W Zdrowym Łodzianinie Zdrowy Duch – Łódź Zdrowe Miasto Zdrowych Ludzi".
Lokalizacja – Las Łagiewnicki.

560800

1082/1102

NIE

22

L0031 "Promenada Bałucka".
Lokalizacja – ul. Zachodnia.

508933,9

6049/6105

NIE

23

P0122 Pokrycie asfaltem części ścieżek w parku na Zdrowiu.
Lokalizacja – I część między ul. Konstantynowską – ul. Krzemieniecką – al. Unii, II część między ul. Konstantynowską – ul. Krakowską – ul. Jarzynową – ul. Srebrzyńską – al. Unii.

1382800

755/763

NIE

24

S0037 Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa drogowego dla Osiedla Matejki.
Lokalizacja – ulice: Tamka, Matejki, Lubeckiego, Telefoniczna, Palki.

40000

279/285

NIE

25

W0069 Utworzenie bezpiecznej strefy wjazdu do wewnątrz osiedla z wyniesionymi przejściami dla pieszych i rowerzystów. Lokalizacja – działki: W35-52/2, W34-137/26, W34-111/2.

210000

245/249

NIE

Dlaczego realizowane będą te projekty, a nie inne? 
Do dyspozycji było w sumie 20 mln złotych. Podzielono je na rejony - 5 byłych dzielnic i jedna pula ogólnomiejska. Następnie łodzianie głosowali na swoich faworytów. O tym który projekt zostanie zrealizowany decydowała przede wszystkim liczba oddanych głosów, w drugiej kolejności kwota jaka pozostałą jeszcze do dyspozycji w danym koszyku, po zabraniu kwoty na projekty z większą liczbą głosów. 

{hb}