Zarząd Dróg i Transportu zaprezentował propozycję cennika roweru publicznego. Uchwalić go mogą radni na sesji Rady Miejskiej

To od radnych zależy, czy te stawki zostaną na takim poziomie i czy w ogóle zostaną uchwalone. Nie jest jeszcze pewne, czy uchwałę tę podejmie Rada Miejska na jutrzejszej sesji. Tym bardziej, że na dzisiejszej komisji finansów punkt ten został zdjęty z porządku obrad i nie był przedmiotem prac tej komisji. 

AKTUALIZACJA
1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tego dnia Łódź przyłączy się do europejskich miast mających rower publicznyPodczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi 9 kwietnia 2014 podjęto uchwałę ustanawiające poniższy cennik.

W treści uzasadnienia proponowanej uchwały możemy przeczytać: "Po analizie stawek w funkcjonujqcych systemach roweru miejskiego publicznego w innych miastach (Warszawa, Wrocław, Opole, Poznań) proponuje się wprowadzenie takiej wysokości opłat, które będą stanowić atrakcyjną ofertę dla osób chcących skorzystać z systemu, ale jednocześnie zapewnią właściwą rotację floty rowerów pomiędzy stacjami". 

W dniu 20 kwietnia 2016 wprowadzono preferencji dla posiadaczy MIGAWKI 

Klienci Łódzkiego Roweru Publicznego, identyfikujący się przy terminalu za pomocą Elektronicznej Karty MIGAWKA lub innej karty kompatybilnej z systemem MIGAWKA z zakodowanym ważnym biletem okresowym uprawniającym do przejazdów komunikacji miejski w granicach administracyjnych Łodzi, w tym Wspólnym Biletem Aglomeracyjnym oraz Wspólnym Biletem Łódzko-Pabianickim, są uprawnieni do wynajęcia roweru w ramach systemu Łódzki Rower Publiczny według ulgowych stawek

TABELA OPŁAT za ŁRP
LP Czas trwania wynajęciaKwota oplaty brutto
1)do 20 minut(bezpłatnie)
2)od 21 minuty do 60 minuty1 zł
3)druga godzina2 zł
4)każda następna rozpoczęta godzina5 zł
 Czas trwania wynajęcia dla posiadaczy "MIGAWKI" 
1)do 25 minut(bezpłatnie)
2)od 26 minuty do 60 minuty1 zł
3)druga godzina2 zł
4)każda następna rozpoczęta godzina3 zł
   
1)Opłata inicjalna20 zł
2)Opłata za przekroczmie 12-godzinnego okresu wypożyczenia200 zł

{hb}