Od 31 grudnia 2011 roku można legalnie i bez żadnych przeszkód prawnych, przewozić rower środkami transportu zbiorowego w Łodzi. Dodatkowo od 1 marca 2012 roku przewóz bagażów (w tym rowerów) jest bezpłatny

Jeżdżąc rowerem po mieście rzadko kiedy myśli się jakby tu wsiąść do tramwaju czy autobusu. Ale zdarzają się sytuacje wyjątkowe jak kontuzja, awaria roweru czy nagłe załamanie pogody. I co wtedy? Z pomocą może przyjechać pojazd komunikacji zbiorowej. Niestety, dotychczas w Łodzi sprawa nie była jednoznaczna. Wszystko zależało od dobrego humoru kierującego pojazdem MPK. Teraz to się zmienia, bo prawo miejscowe w jasny sposób mówi o możliwości wożenia rowerów w tramwajach i autobusach. 31 grudnia 2011 r. weszły w życie nowe przepisy pozwalające na przewożenie rowerów w tramwajach i autobusach. Radni wyrazili na to zgodę już 16 listopada 2011, ale zgodnie z prawem, informacja o tym musiała być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (co nastąpiło 17 grudnia 2011 r.). Kolejne 14 dni na uprawomocnienie i... stąd taka data.

Brak dodatkowych opłat i specjalne naklejki przy wejściach
Od 1 marca 2012 roku nie ma już biletów 10-minutowych i 30-minutowych. Zastąpiły je bilety 20 minutowe i 40 minutowe.  
Nie ma dodatkowej opłaty za przewóz bagażów - w tym rowerów
Zobacz aktualną tabelę opłat na stronie MPK (kliknij)

Od 18 września 2012 przy drzwiach łódzkich tramwajów i autobusów są umieszczone specjalne naklejki informujące, którymi drzwiami należy wprowadzać rowery do pojazdów komunikacji zbiorowej. Naklejenia pierwszej plakietki informacyjnej dokonał wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień i dyrektor MPK Jan Mędrzak

7 marca 2020 weszła nowelizacja przepisów w łodzkim MPK. Na stronie łózkiego przewoźnika znajduje się procedura odzyskiwania opłaty za przewóz, w przypadku gdy pasażer z rowerem zostanie wyproszono z pojazdu MPK Łódź.  

rower nowe zasady

A co jeśli zostaniemy niewpuszczeni lub wyrzuceni przez kierowcę/motorniczego?
Jest kilka sposobów składania skarg:

  1. poprzez stronę www.mpk.lodz.pl 
  2. poprzez wysłanie e-mail na adres: opinie@mpk.lodz.pl
  3. poprzez zadzwonienie na infolinię 0-801-301-309 (należy wypowiedzieć słowa: "złożenie skargi")
Najważniejsze informacje jakie należy podać podczas składania skargi:
nr linii, kierunek jazdy, nazwa przystanku - miejsce wsiadania, data i dokładny czas przystankowy wsiadania do pojazdu (najlepiej wg rozkładu jazdy ze słupka)
alt

 

alt

 

 

{hb}
{grafika: Rafał Grabarczyk}