Zachowanie się osób korzystających z terenów zielonych (w tym parków) reguluje w Łodzi specjalny regulamin. Jest w nim mowa o rowerach

Rada Miejska w Łodzi uchwałą nr XXXVIII/700/04 z dnia 27 października 2004 r. wprowadziła REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKÓW MIEJSKICH W ŁODZI

W § 3. mowa jest o tym, czego na terenie parku w szczególności zabrania się:
6) korzystania z rowerów, deskorolek i łyżworolek oraz posługiwania się sprzętem sportowym w sposób stwarzający zagrożenie dla innych użytkowników parku.

Co to oznacza? 
Że po parkach i terenach zielonych w Łodzi wolno jeździć rowerem. Wolno, ale wolno i ostrożnie. Pierwszeństwo mają przebywający tam piesi. 

Ilustracja z naszego kodeksu rowerzysty