Dobra informacja dla wszystkich rowerzystów w Polsce. W końcu legalnym będzie oświetlenie montowane na kierownicy, czy tak popularne odblaski na oponach

7 września 2012 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dzięki tym zmianom zostanie unormowane kilka przepisów i sytuacji tak często spotykanych na polskich drogach. Nowelizacja ta jest wynikiem aktywności stowarzyszenia "Miasta dla Rowerów", które to zaproponowało właśnie wprowadzane zmiany już w 2008 roku

Rozporządzenie powtarza dotychczasowy przepis, że rower (oraz wózek rowerowy) powinny być wyposażone:

 + z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
+ z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

Ważne: w § 53: 1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Oznacza to ni mniej ni więcej, że oświetlenia nie trzeba mieć zamontowanego na rowerze w ciągu dnia. 

alt www.PiktoGrafiki.com

Nareszcie została wprowadzona normalna wysokość dla wysokości zamieszczania oświetlenia. Dotychczasowe przepisy powodowały dla przykładu, że każde oświetlenie montowane na kierownicy mogło być uznane za nieprzepisowe. Od 1 stycznia 2013 roku:

Według § 56. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r.

1.Światła pojazdów o których mowa w § 53-55 powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;”,

Nowelizacja, której zapisy weszły w życie 8 października 2012 dotyczy dopuszczenia umieszczania świateł odblaskowych:

1) barwy żółtej samochodowej:

 

  • a) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu, o którym mowa w § 53–55, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi,
  • b) na pedałach roweru i motoroweru;

 

W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się: odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.”,