Jeśli jedziesz rowerem zawsze masz obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. W tym drugim przypadku ustępujemy pierwszeństwa pieszym! Poza tym rowerzyści są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Jeśli nie ma drogi rowerowej ani pobocza należy jechać jezdnią, trzymając się jej prawej strony. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych jeżeli opiekuje się on innym rowerzystą w wieku do lat 10.

Poruszanie się chodnikiem jest dozwolone tylko wyjątkowo:

Ten ostatni przepis oznacza, że po większości dróg w mieście, gdzie obowiązuje normalny ruch i brakuje dróg rowerowych, rowerzysta powinien poruszać się jezdnią. Jeśli specjalnymi znakami dopuszcza się prędkość powyżej 50 km/h można (ale nie jest to obowiązek) zjechać na chodnik, o ile jest wystarczająco szeroki. Pamiętajmy - rowerzysta jest na chodniku gościem, to pieszy ma pierwszeństwo. Warto wiedzieć, że wedle przepisów w godzinach 23.00- 5.00 w terenie zabudowanym (poza strefami zamieszkania) dopuszczalna prędkość "podskakuje" do 60 km/h, czyli jazda chodnikiem nocą jest często legalna tam gdzie w dzień dostalibyśmy za to mandat.

UWAGA: Przewożenie dziecka w foteliku to nie to samo co opieka nad rowerzystą do 10 lat. Zatem rodziców z dziećmi w foteliku nie obejmują wyjątki wymienione powyżej.

A co w parku?
W Łodzi, zgodnie z regulaminem korzystania z parków miejskich (§3 pkt.6) uchwalonym przez Radę Miejską, zakazuje się używania rowerów i innego sprzętu sportowego w sposób mogący zagrażać innym osobom. Dlatego po parku jedź bardzo ostrożnie. W takich miejscach znacznie wzrasta ryzyko, że na alejce pojawi się nagle pies, dziecko lub zakochana para, która naprawdę nie zauważy, że nadjeżdżasz.

Zebra!
Nawet jeśli zgodnie z przepisami możesz wjechać na chodnik nie oznacza to, że jesteś pieszym! Przejścia dla pieszych (zebry) są dla pieszych. Żaden pojazd nie ma prawa przejechać po nich wzdłuż. Rower należy przeprowadzić. 

Przejazd dla rowerów
to miejsce do przekraczania jezdni (zwykle w poprzek) oznaczone odpowiednimi znakami.  
Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym oraz najnowszymi zmianami w Prawie o Ruchu Drogowym - rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe przed pojazdami skręcającymi i przecinającymi drogę rowerową. Zalecamy jednak ostrożność i rozglądania się, gdyż nie wszyscy kierowcy znają i respektują nowe przepisy.

Rower jak wiadomo migaczy nie posiada ale zamiar skrętu należy sygnalizować przez wyciągnięcie ręki odpowiednio do kierunku jaki wybierzemy.


Wszyscy stoją na światłach a rower...
Może wykonać manewr omijania oraz wyprzedzania [NOWOŚĆ!] z prawej strony . Podczas obu manewrów należy zachować bezpieczny odstęp od pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. Mimo iż zgodnie ze zmianami w Prawie O Ruchu Drogowym, to rowerzysta jadący wzdłuż krawężnika ma pierwszeństwo przed samochodem skręcającym w prawo - zalecamy ostrożność przy skrzyżowaniach!

{aktualizacja 21 maja 2011}