Wypadek jest zawsze bardzo stresującą sytuacją dla wszystkich uczestników zdarzenia. Miejmy nadzieję, że kolizje, stłuczki będą omijały nas szerokim łukiem. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się jak należy postępować jeśli jesteśmy poszkodowanymi w  wypadku czy kolizji i doszło do uszkodzenia roweru, innego pojazdu lub użytkownika drogi. 

W kilku punktach przedstawiamy najważniejsze zasady:

1. Zawsze udziel pierwszej pomocy. Ten obowiązek nie musi być wspierany żadnym przepisem, a jego pierwszeństwo przed innymi obowiązkami jest oczywiste. Zdrowie Twoje i innych uczestników ruchu jest zawsze najważniejsze. Jeśli masz podejrzenia, że urazy mogą być poważniejsze - powiadom pogotowie telefon: 999 lub 112.

A zatem stało się, chwila czyjejś nieuwagi i lądujemy na …. czymś bardzo twardym a rower nie przypomina już tego którym jechaliśmy jeszcze przed chwilą. Pierwszym odruchem jest rzucić okiem na ramę lub w miejsce gdzie schowasz sobie wydrukowane poniższe wskazówki. 

Jest to instrukcja dla tych, którzy z jakichś przyczyn nie zdecydują się powiadomić patrolu policji (tel. 997 lub 112), który dokonuje tych formalności za nas.

Postępuj według nich aby sprawnie zebrać niezbędne informacje.

2. Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu służb lub sporządzenia dokumentacji po wypadkowej.

3. Ustal uczestników zdarzenia, przygotuj swoje dane osobowe i poproś o dane innych uczestników zdarzenia a także świadków.

4. Wyjmij aparat (np. ten w telefonie) i wykonaj pierwsze fotografie:
a) dokumentów – prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, dowodu osobistego
b) miejsca zdarzenia – uchwyć pokolizyjne ułożenie pojazdów. Jeśli ich położenie utrudniałoby ruch, wykonaj tę fotografię pierwszą potem przemieść pojazdy w bezpieczne miejsce.
c) wykonaj fotografie uszkodzeń pojazdów (rower, sakwy, plecaki) i ciała

5. Spisz oświadczenie* dla ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, w którym otrzymasz potwierdzenie zdarzenia i uznanie winy sprawcy.

Po powrocie do domu obserwuj siebie, a najlepiej umów na badania i gromadź niezbędna dokumentacje medyczną, w tym wydatków na leczenie oraz niezbędnych zakupów.

Jeśli nie masz aparatu, musisz spisać treść dokumentów sprawcy i wykonać szkic miejsca zdarzenia a na rysunku pojazdu zaznaczyć miejsca uszkodzeń wraz z waszymi podpisami. W przypadku jakichkolwiek problemów z uzyskaniem tych danych, kwestionowaniem winy, ucieczką sprawcy, podejrzeniem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, czy też Twoim zdenerwowaniem – wezwij Policję. Po dokonaniu przez nią wszystkich czynności poproś o podanie numeru sprawy, danych personalnych sprawcy i numeru jego polisy OC wraz z nazwą ubezpieczyciela.

Należy ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.

*Dla Twojej pomocy przygotowaliśmy wzór oświadczenia (PDF), które możesz pobraći wykorzystać jeśli będziesz sprawcą lub poszkodowanym w wypadku czy kolizji.

Artykuł przygotowany przez adwokata Bartosza Prusińskiego