Podczas światowego kongresu rowerowego Velo-city 2009 w Brukseli kilkadziesiąt europejskich miast przyjęło tzw. Kartę Brukselską (Charter of Brussels). Gdańsk i Kraków zostały sygnatariuszami dokumentu. 7 stycznia 2011 do tego grona dołączyła Łódź.

 

Zapisy Karty zobowiązują jej sygnatariuszy do:

• zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r., 
• zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r.,
• opracowania systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów,
• zwiększenia wykorzystanie rowerów w dojazdach do szkoły i do pracy,
• działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
• współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Wypełnienie zobowiązań Karty Brukselskiej jest celem polityki rowerowej miasta. Promocja ruchu pieszego i rowerowego kosztem indywidualnego ruchu zmotoryzowanego jest skutecznym rozwiązaniem najistotniejszych problemów rozwojowych metropolii.

Treść Karty Brukselskiej (po angielsku w formacie pdf)

Jak podpisać kartę?
Miasto reprezentuje prezydent i tylko on może formalnie podpisać taką deklarację. Ale nie trzeba podróżować, nie trzeba lecieć do Brukseli, wystarczy wysłać e-mail do ECF, z podaniem miasta, danych rzecznika i numer telefonu. Więcej informacji na www.ecf.com

Podpisanie Karty Brukselskiej w Łodzi (tekst)