Modernizacja i budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Zgierskiej i Zachodniej miała być ukończona do końca kwietnia. Dlaczego nie jest?

Podczas komisji transportu dowiedzieliśmy się, dlaczego trwająca od kilku miesięcy budowa drogi dla rowerów nie jest ukończona. Na pytania radnego Marcina Hencza (wiceprzewodniczący komisji transportu) odpowiadała zastępczyni dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Katarzyna Mikołajac. 

Katarzyna Mikołajec:dokumentacja projektowa jaką złożyliśmy do Biura Inżyniera Miasta, była zwyczajnie niekompletna. Wówczas zwróciliśmy się z prośbą do projektanta, że ze względu na niedopatrzenie naszego pracownika, który odebrał tę dokumentację (była niekompletna.), aby uzupełnił braki. Tak było zapisane w umowie. Dość długo to robił, czekaliśmy na to uzupełnienie kilka miesięcy. Dlatego zostanie obciążony karami, bo umowa przewiduje kary za zwłokę w uzupełnieniu wad.  

Wiceprzewodniczący komisji transportu dopytywał:kiedy ma nastąpić zakończenie prac, bo widać robotników na połowie odcinka, natomiast pomiędzy skrzyżowaniem z Limanowskiego a Manufakturą prawie nic się dotychczas nie działo. 

Wicedyrektor ZIM odpowiadała: na ten odcinek nie można było wejść z pracami, bo nie można było uzgodnić z Biurem Inżyniera Miasta tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Taki wniosek złożyliśmy, ale nie mają docelowej organizacji ruchu, na ten odcinek w ogóle nie można było wejść z pracami. Ten odcinek jest za bardzo ingerujący w otoczenie. Pierwszy fragment który rozpoczęto jako pierwszy (pomiędzy Dolną a Pojezierską) był odsunięty od jezdni i nie wymagał dużych zmian w organizacji ruchu pojazdów. 

Marcin Hencz:Czy to może być kolejny powód przesunięcia terminów? 

Katarzyna Mikołajec:ze względu na te braki w dokumentacji projektowej, termin został przesunięty na połowę czerwca 2019. 

ZachodniaLimanowskiego