Do niepoważnych rozwiązań na starych łódzkich drogach dla rowerów chyba każdy się przyzwyczaił. Ale żeby wpaść na pomysł urwania nowej rowerówki?

Widać jak mało miejsca tam jest obecnie. Po modernizacji - nic się nie zmieni! Zarząd Dróg i Transportu w zeszłym tygodniu podpisał umowę na wykonanie dwóch dróg dla rowerów. Obie wyczekiwane i dające szanse na ułatwienie jazdy rowerem sporej rzeszy nowych rowerzystów. Pierwsza na al. Politechniki, druga zaś na ul. Zgierskiej

Z tą drogą dla rowerów w ul. Zgierskiej od samego początku były problemy. Początkowo ZDiT chciał przerzucania rowerówki z jednej strony jezdni na drugą. W końcu udało się wyperswadować ten pomysł. Wszystko miało być już dobrze. Niestety, ostatnim etapie zrezygnowano z konsultowania z rowerzystami dokumentacji projektowej.
Efekt?

Na ul. Zgierskiej będzie "punkt teleportacyjny"!
Inaczej tego nazwać się nie da - nie będzie drogi dla rowerów pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Truskawkową a mauzoleum radogoskim! W tym miejscu zaplanowano - chodnik. Nie ciąg pieszo-rowerowy, nie drogę dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów, ale najzwyklejszy chodnik! Chodnik wykonany rzecz jasna z płyt betonowych. 

Tak wygląda projekt budowlany. Widać, że będzie przewężenie

Dopiero na projekcie wykonawczym widać, co zaplanowano! Znaki jasno pokazują, gdzie zaplanowano zakończenie drogi dla rowerów. Widać też, jaka będzie nawierzchnia - kolorem czerwonym jest oznaczony asfalt.

Jesteśmy bardzo ciekawi jak ta sprawa zostanie wyjaśniona. Ciekawe też, co według pomysłodawców takiego rozwiązania, na tym fragmencie mają zrobić rowerzyści? 

{hb}
{źródło:ZDiT}