Zarząd Dróg i Transportu nareszcie zaczyna ogłaszać przetargi w takim terminie, aby realizacja następowała na początku kolejnego roku, a nie na jesieni

Nareszcie w ZDiT ogłoszono przetarg na wykonanie dwóch dróg rowerowych. Informacja o tyle cenna, że w końcu ogłoszono go pod koniec roku, dzięki czemu maszyny będą mogły wjechać na plac budowy na wiosnę! Budowane będą drogi, na których projekty były zamawiane na początku 2012 roku. Obie drogi rowerowe połączą kolejne duże generatory ruchu - osiedla mieszkaniowe na Radogoszczu z centrum, oraz kampus Politechniki Łódzkiej z istniejącą drogą rowerową W-Z wzdłuż al. Mickiewicza. 

Termin składania ofert: 7.11.2013 -10:00

Część 1 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żeromskiego i alei Politechniki od alei Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich w ŁodziWykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

Zakres robót obejmuje: 

 • Budowę drogi rowerowej na długości łącznie 3150 m.
 • Przebudowę chodnika wzdłuż projektowanej drogi rowerowej,
 • Przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz dostosowanie jej do ruchu rowerowego,
 • Przebudowę infrastruktury podziemnej,
 • Przebudowę odwodnienia w zakresie przesunięcia wpustów,
 • Wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
 • Usunięcie kiosków kolidujących z planowaną inwestycją,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Część 2 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ul. Biegańskiego do al. Sikorskiego w Łodzi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014 r.

Zakres robót obejmuje: 

 • Budowę drogi rowerowej na długości łącznie 1900 m.
 • Przebudowę chodnika wzdłuż projektowanej drogi rowerowej,
 • Przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz dostosowanie jej do ruchu rowerowego,
 • Przebudowę infrastruktury podziemnej,
 • Przebudowę odwodnienia,
 • Wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Bardzo się cieszymy, że wygrała opcja poprowadzenia drogi rowerowej w całości po zachodniej stronie ul. Zgierskiej. Swego czasu były zakusy, aby ten przebieg zniekształcić i wygiąć (o czym pisaliśmy w osobnym artykule - kliknij). Dobrze, że ZDiT posłuchał naszych apeli, aby nie dublować pomyłki jakiej dopuszczono się na ul. Drewnowskiej - gdzie rowerówka jest raz po jednej a raz po drugiej stronie jezdni. 
{hb}