Już wiadomo że prace na tej budowie nie zakończą się w czerwcu, ale odwiedzamy plac budowy aby udokumentować postęp prac

 O kolejnym opóźnieniu finału prac na budowie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Zgierskiej informowaliśmy w osobny artykule (kliknij). Jednak nie oznacza to, że prace nie postępują. 

Na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i Zachodniej widać już miejsce w którym pojawi się przejazd dla rowerów wraz z nowym przejściem dla pieszych. 
ZgierskaZachodnia 2306

Bliżej skrzyżowania z Dolną widać, że zajęcie części parkingu nie ograniczyło w stopniu znaczącym możliwości parkowania aut. Stoją jak wcześniej 
Zgierska parking

Utrudnienia dla pieszych zmierzających z przystanków na targowisko. Jest już zarys przyszłej drogi dla rowerów i nowego chodnika. 
Zgierska Targowisko 2306

Zniknęły za to stojaki na rowery, które od kilku lat stały w tym miejscu. 
ZgierskaDolna 2306

Za skrzyżowaniem z Dolną jest już gotowy chodnik i krawężniki przyszłej drogi dla rowerów 
ZgierskaABC 2306

Trwa wykładanie ostatniej warstwy podłoża na którą zostaną wylane dwie warstwy asfaltu. 
ZgierskaABC2 2306

{hb}